Frågor och svar

Nedan har vi publicerat våra vanligaste frågor och svar om solceller.

Har du fler frågor kring solceller tar vi gärna emot dem via vårt intresseformulär.

Klicka på någon av knapparna eller skriv något i textrutan för att filtrera frågorna och lättare hitta det du söker.

Hur stor anläggning ska jag välja?

En bra fingervisning kan vara att ha solceller som producerar lite mindre än din årsförbrukning av el. Då utnyttja du förmåner som mikroproducent till max och får en god balans mellan egen konsumtion och försäljning ut på nätet.

Vad betyder de olika garantierna?

Produktgaranti är precis vad det låter som, en garanti på själva produkter. Den innefattar fel som påverkar funktion, effekt eller estetik.

Effektgaranti är hur paneler står sig effektmässigt efter en vis tid. T.ex. panelen ska ha minst 87% av sin ursprungliga effekt efter 25 år.

Vad är skillnaden på glas-glas och glas-folie paneler?

Glas-folie är det vanligaste, denna har ett glas på framsidan och en plastfolie på baksidan. Detta är ett bra och kostnadseffektivt sätta att bygga en solcellspanel på.

Glas-glas har glas på båda sidor av kiselcellen och blir därför mer formstabil, har bättre brandklass, har ofta bättre garantier samt är något mindre temperaturkänslig.

Är självrengörande glas viktigt?

Ja det är viktigt. En panel med ett bra självrengörande glas är av vikt, då man vill ha en jämn och god effekt. När glaset på panelen är självrengörande kräver det minimalt med underhåll och ger ett trevligare utseende över tid.

Vem får ta del av Grönt bostadslån?

Det finns tre enkla villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få lån:

  • Du ska ha en godkänd offert på solcellsanläggning från Höganäs Energi på minst 4,5 kW
  • Du ska klara en sedvanlig kreditbedömning för bolån.
  • Lånet gäller en villa eller ett fritidshus.

 

Vilken ränta har det Gröna bostadslånet?

Hemmas ränta är konkurrenskraftig och aktuella räntenivåer finns på deras hemsida. Räntan baseras på belåningsgrad och bindningstid. Genom en enkel digital process får du reda på vilken ränta som är aktuell för dig och vilka möjligheter Hemma har att hjälpa dig med en finansiering.

Hur mycket får jag låna med det Gröna bostadslånet?

Du kan maximalt låna 85% av bostadens värde.

Hemma erbjuder idag refinansiering av befintliga bolån så det krävs att du redan har ett befintligt lån som du flyttar.

 

Kan jag betala av det Gröna bostadslånet (amortera) på kortare tid?

Ja, det kan du. Du har rätt att återbetala hela eller delar av ditt bolån när som helst. Om räntan är bunden vid återbetalningstillfället kan du komma att behöva betala en ränteskillnadsersättning till Skandiabanken.

Är det några avgifter på det Gröna lånet?

Nej, det enda du behöver betala är ränta och amortering. Det är ingen uppläggningsavgift och inga aviavgifter (om du betalar med autogiro).

Vad kostar solceller?

Att ge sig själv möjligheten att ta tillvara solenergi är en bra investering. Förutsättningarna i Sverige är goda för att få bra effekt av solceller, och i Skåne har vi lika bra villkor som länder längre söderut, t.ex. som i Tyskland. Kostnaden för solceller beror på hur stort tak du har och vilken typ av solcellspaneler eller integrerat solcellstak du önskar ha.

 

Vad tjänar jag på att ha solceller?

Förutom att du bidrar till en säker elförsörjning och en bättre miljö, tjänar du också ekonomisk på att investera i solceller. Med egna solceller blir du inte så beroende av elpriset, eftersom du producerar egen el.

Vissa tider kan det förekomma att du producerar mer el än vad din anläggning gör av med. Detta överskott kan du sälja till valfri elleverantör, t.ex. till Höganäs Energi Handel.

Vill du inte binda upp kapital finns det möjlighet att låna pengar via gröna bolån eller kreditlån. Se olika finansieringsalternativ här.

Vad är fördelarna med solceller?

Alla kan ha olika anledningar till varför de vill satsa på solceller, men en stor fördel är att du använder förnybar energi och även bidrar med det till andra hushåll under de perioder då ditt överskott går vidare ut på elnätet. Du blir mindre beroende av elpriset när du producerar merparten av din egen el. Det är både klimatsmart och en bra investering.

Behöver jag bygglov för solceller?

Vanligtvis behövs inget bygglov för solceller så länge de följer takets lutning. Bor du i ett kulturskyddat hus/område kan det behövas bygglov.

Måste taket vara i söderläge?

Många tror att solceller måste stå i söderläge för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att ha solceller. Det stämmer inte. Söderläge ger bäst effekt av solcellerna, men både öst-och västläge är bra. Genom att ha solceller på flera sidor av taket kan du dra fördel av solen från tidig morgon till sen kväll.

Hur lagras elen från solceller?

Solcellsanläggningen som du har på taket kopplas till husets elcentral. Genom en växelriktare omvandlas elen som produceras på taket från likström till växelström, och det är denna växelström som du sedan använder i hushållet. Du använder så mycket el som du behöver, och eventuellt överskott går ut i elnätet och kan användas av din elleverantör. Du säljer ditt överskott till elleverantören som i sin tur säljer den vidare till andra elkunder. Om du vill spara ditt överskott och använda det senare, behöver du installera ett batteri som lagrar el.

Din elmätare visar hur mycket el mycket el du förbrukar och hur mycket el du levererar ut i elnätet.