Strömavbrottet den 6-7 juni 2018

Det var ett händelserikt och omtumlande dygn den 6-7 juni. Med samlade krafter krishanterade vi tillsammans med Höganäs kommun och försökte att löpande nå ut med budskap till invånarna i Kullabygden om vad som hände via hemsidor, facebooksidor, sms och genom att vara tillgängliga på stadens mötesplatser och på våra kontor. Vi beklagar att vi på grund av elavbrottets omfattning hade svårigheter att nå ut till alla. Den här typen av händelser visar hur beroende vi är av att elen fungerar. Flera företag hade svårigheter att bedriva sin verksamhet. Många av er privatpersoner har genom era meddelanden till oss låtit oss förstå vilka problem det skapat i era liv, inte minst när det gällde maten som inte kunde tillagas och som kanske löpte risk att bli dålig i kylen.

Elavbrottet – vad hände?

Onsdagen den 6 juni kl. 20.38 skedde den komplicerade och allvarliga olyckan vid väg 107. En lastbil körde av vägbanan och på en kraftstolpe som bar en huvudledning med 130 kilovolt. Omkring 17 500 kunder i Höganäs, Helsingborgs (framför allt Hasslarp och Kattarp), Bjuvs och Åstorps kommun blev då av med strömmen. Lastbilen läckte diesel och elen hade tänt en gnista som skapade en liten gräsbrand. Räddningstjänst och ambulans tog hand om chauffören, olycksplatsen och släckte branden. Under natten arbetade maximal bemanning från Öresundskraft med att reparera den skadade stolpen och elkabeln. Batterierna som drev mobilmaster och telestationer tog slut efter fyra timmar vilket försvårade möjligheten att kommunicera med kommunens invånare. Arbetet med lagningen av huvudledningen blev klart strax före 12 på torsdagen och då fanns det återigen ström fram till Kullabygdens elnät. Först då kunde Höganäs Energi påbörja arbetet med att successivt släppa på strömmen till de olika orterna. Om man gör detta i för snabb takt kan nätet överbelastas och man får då bakslag i påkopplingen. Trots vissa problem vid några stationer kunde alla i Kullabygden ha ström igen vid 16.30-tiden i eftermiddags. Det var många som pustade ut efter ”ett av de största avbrotten vi haft i modern tid” (citat Öresundkraft). Se gärna bilder av olycksplatsen på HD:s eller Öresundskrafts hemsida: 
https://www.hd.se/2018-06-07/stromavbrott-lamslog-kullabygden-efter-lastbilsolycka 
https://oresundskraft.se/om-oeresundskraft/nyheter/2018/juni/vi-aer-ledsna/

 

Vi har samlat praktisk information kring strömavbrottet här och hoppas att vi fått med det mesta:

 

Ersättning för strömavbrott

Du som är nätkund hos oss (både konsument och näringsidkare) får en s.k. ”avbrottsersättning” på 12,5% av din årliga nätavgift eller minimum 1.000 kr eftersom avbrottet har varat i över 12 timmar. Du behöver inte anmäla avbrottet till oss utan vi reglerar det på din faktura inom 6 månader. Läs mer här: https://www.hoganasenergi.se/kundservice/om-det-blir-stromavbrott/

 

Ersättning för andra skador - gäller endast konsumenter

Om du har fått andra skador till följd av elavbrottet som inte täcks av avbrottsförsäkringen kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Skicka e-post till kundservice.el@hoganas.se. Beskriv skadan tydligt, bifoga foton och en uppskattning av värdet. Ange namn, kundnummer (se fakturan), adress till den fastighet där skadan skett, telefonnummer  och e-postadress. Vi kontaktar dig när vi fått din anmälan. Vi rekommenderar dig att även kontakta ditt försäkringsbolag.

 

För företagare gäller den egna försäkringen.

 

Krångel med fibern?

Om din fiber inte fungerar, starta om ditt fibermodem genom att trycka på powerknappen. Vid fortsatta problem maila kundservice.fiber@hoganas.se

 

Hör gärna av dig till vår kundservice om du har frågor: e-post kundservice.el@hoganas.se eller telefon 042-33 74 00