Energikartläggning

Med Energikartläggning får du som fastighetsägare hjälp med att skapa ett bra beslutsunderlag för hur ditt företag ska gå vidare med att genomföra åtgärder som effektiviserar er energianvändning.

 

Syftet med Energikartläggning är att undersöka och analysera anläggningen/fastigheten/byggnaden med målet att skapa ett beslutsunderlag med kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder som sedan kan kombineras till åtgärdspaket. En lönsamhetsanalys av åtgärderna kommer att göras och kostnadseffektiva åtgärderna prioriteras.

 

Läs mer i produktbladet Energikartläggning. 

Se prislista för Energikartläggning och andra tjänster som Höganäs Energi erbjuder.