Inspect ventilation

Med Inspect Ventilation får du som fastighetsägare kontroll på dina ventilationsanläggningar.

Vi testar hur effektiv och driftsäker ventilationssystemen är.

Vi återkopplar med en status och vägledningsrapport med eventuella åtgärdsförslag i syfte att säkerställa gott inomhusklimat samt minska drift- och energikostnad. 

 

 

Läs mer i produktbladet Inspect ventilation. 

Se prislista för Inspect ventilation och andra tjänster som Höganäs Energi erbjuder.