Teknisk investeringsrapport

Med vår Teknisk Investeringsrapport får du ett instrument för aktuella projekt i din fastighet, hjälp med vägval i de fall man vill jämföra nyttan och konsekvenser mellan olika typer av konstruktioner och installationer. 

 

 

Läs mer i produktbladet Teknisk investeringsrapport.

Se prislista för Teknisk Investeringsrapport och andra tjänster som Höganäs Energi erbjuder.