Utbildning

Med utbildning i energifrågor står du bättre rustad till att ta hand om din fastighet. 

 

Tillsammans med vår partner AddBrain erbjuder vi utbildningar inom bland annat Drift och skötsel av värmecentral och ventilation, Styr, regler- och övervakning, Systemintegration med mera. 

 

Det finns också en övergripande teknikutbildning för styrelser, en perfekt möjlighet för bostadsrättsföreningens styrelse att få bättre inblick i fastigheten. 

 

Utbildningarna är 2-4 timmar och de hålls antigen hos oss, eller hos er som kund. Digitala utbildningar är också möjligt. 

 

Läs mer i produktbladet Utbildning. 

Se prislista för Utbildning och andra tjänster som Höganäs Energi erbjuder.