Styr din värmepump, reducera din energiförbrukning och spar pengar

EasyFlex är en tjänst som ger dig möjlighet att tillsammans med timprisavtal på el, styra värmepumpen så att den jobbar hårdare på de billigaste elpristimmarna. EasyFlex fungerar på de flesta vattenburna värmepumpar, oberoende av fabrikat och ålder på värmepumpen. Förutom att du som villaägare sparar energikostnader, så bidrar du också till jämnare belastning i elnätet, och att energin kan användas effektivare.

ERBJUDANDE: Få EasyFlex i 3 månader för endast 1 595 kr

Få komplett hårdvara, installation och 3 månaders prova-på-abonnemang för endast 1 595 kr. Ett unikt och smart erbjudande! Spara upp till 1 347 kr*.

*Ordinarie pris för elhandelskunder hos Höganäs Energi Handel är 1 995 kr som engångskostnad och 99 kr/månad i abonnemang, totalt 2 298 kr för 3 månader. För kunder med annan elhandelsleverantör är engångskostnaden 2 495 kr och abonnemangskostnaden 149 kr/månad, totalt 2 942 för 3 månader. Alla priser är inklusive moms. 

 

Höganäs Energi Handel vill bidra till Hållbarhet för Kullabygden och ett sätt att göra det på är att hjälpa invånarna att spara energi. 

EasyFlex är utrustning för smart styrning av värmepumpar för elhandelskunder med timprisavtal. EasyFlex väljer ut de billigaste driftstimmarna till din värmepump, på så sätt sparar du energikostnader. 

 

Hur mycket kan jag spara med Easyflex?

Beräknat energibesparing under första året är cirka 15-20 %. På sikt kommer besparingen öka väsentligt till cirka 25-35 %. Detta kommer vara möjligt tack vare de självlärande algoritmer som individuellt anpassar värmepumpens drift i varje hushåll.

Vad kostar Easyflex?

Kostnaden för EasyFlex är tvådelat. En engångskostnad för hårdvara, installation och driftsättning, samt en månadskostnad för abonnemang.  
Kostnaden varierar beroende på om du är kund hos Höganäs Energi Handel eller ej. 

 • Elhandelskund hos Höganäs Energi Handel: 
  • Hårdvara, installation och driftsättning 1 995 kr.
  • Abonnemang 99 kr/månad. 

 •  Elhandelskund hos annan elhandelsleverantör: 
  • Hårdvara, installation och driftsättning 2 495 kr.
  • Abonnemang 149 kr/månad. 

Priserna är inklusive moms.
Det är ingen bindningstid och uppsägningstiden är 30 dagar. 

vem kan använda easyflex?

För att använda Easyflex är det vissa villkor som måste uppfyllas:

 • Du har en vattenburen värmepump.  
 • Du är elnätskund hos Höganäs Energi.
 • Du har ett timprisavtal för elhandel.
  Har du ett rörligt elavtal med Höganäs Energi Handel eller en annan leverantör, behöver du byta till timprisavtal. 

Hur fungerar EasyFlex?

Höganäs Energis tekniker kopplar in en kommunikationsenhet i värmepumpen och installationen tar cirka 20 minuter. Denna hårdvara ger värmepumpen varje dygn ett optimerat körschema, om vilka timmar som är mest prisfördelaktiga att producera värme och varmvatten. Därmed blir värmepumpens drift optimerad, t.ex. att vissa timmar skall värmepumpen pausa, vissa timmar låter den värmepumpen ”gasa på” lite mer för att elpriset är lågt osv.
Det behövs ett vägguttag (230W) nära värmepumpen till kommunikationsenheten. 

Med tiden så kommer det flera funktioner i EasyFlex, som också sparar energi, såsom flexibelt inomhusklimat, olika ekonomilägen, hemma/borta lägen m.m. Under de första månaderna är det timprisstyrning som du får njuta mest nytta av.

I databladet för EasyFlex ser du tekniska specifikationer. 

 

Hur sparar jag pengar och energi med  Easyflex?

Besparingen av energi varierar beroende på årstiderna. 
På vinter, tidig vår och senhöst flyttas produktion av värme och varmvatten från dyrare till billigare timmar. Det motsvarar ca 2–4 timmar av av värmepumpens driftstid per dygn. Exakt utfall beror på storlek på varmvattenberedare och hur mycket varmvatten som förbrukas i hushållet.
På sommaren flyttas nästan 100% av varmvattenproduktionen från dyrare till billigare timmar. Det är minimalt med värmeproduktion på denna tiden av året.

Tillsammans med kommunikationsenheten i värmepumpen får du också en inomhussensor. Denna tillsammans med de självlärande/individuella algoritmerna, anpassar styrningen till respektive fastighets termiska tröghet, där bl.a. också väderprognosinformation påverkar. På sen vår och tidig höst kan väderprognosstyrning förbättra prestandan och den termiska trögheten påverkar väldigt olika från hus till hus.

 

Framtidig utveckling 

I slutet på 2023 kommer möjligheten att själv välja komfortstyrning/besparingsnivå via Höganäs Energis app/mina sidor. 
De självlärande algoritmerna tillsammans med med komfortstyrning ger dig möjlighet att välja en varierad innetemperatur och också en väsentlig ökad besparing av kWh under höst/ vintersäsong.
Exempel: Du har har normal inomhustemperatur 21 grader +/- 1 grad, men när elpriset är över en viss nivå accepterar du att sänka temperaturen ner till t.ex. 18 grader. Även du som har braskamin vill kunna använda en sådan inställning för att minska elförbrukningen. 
Eftersom detta handlar om inbesparade kWh, är det inte bara skillnaden i timpris inkl. moms som sparas, utan hela elkostnaden inklusive elskatt och överföringsavgift som bortfaller.

 

Under första halvåret 2024 tillkommer HAN-portsavläsning. Detta kan bl.a. möjliggöra lastbalansering inom villan och därmed möjlighet att säkra ner till billigare nivå (t.ex. från 20 till 16A).