Tillsammans löser vi utmaningarna med Sveriges energiförsörjning

Världen har idag stora utmaningar med att ställa om till förnybar energi, men detta innebär också stora möjligheter. I Sverige har vi redan kommit långt och har nästan helt fossilfri energi i vårt gemensamma elnät. Höganäs Energi vill ständigt utvidga utbudet och förbättra energilösningar. Många bäckar små gör tillsammans stor påverkan på Sveriges energiförsörjning, och det senaste tillskottet är energibesparing genom styrning av värmepumpar.

50 villaägare i Kullabygden deltar i pilotprojekt

Höganäs Energi vill göra elförbrukning smartare och hade under första halvår 2022 ett projekt tillsammans med företaget Easyserv.

 

Målsättningen med projektet var att se hur värmepumpar genom ny smart styrning, kan optimera utnyttjandet av elnätet, samt att kunderna kan undvika eluppvärmning när elen är som dyrast.

Easyserv har skapat en digital lösning för långsiktig driftskontroll av värmepumpar. En kontroll som medför att värmepumpar kan få flera års längre livslängd genom förebyggande och smart underhåll. 

 

I perioder använder vi alla mycket el samtidigt och belastningen på elnätet är då stor. Då uppstår det som i facktermer kallas högt effektuttag. Det blir helt enkelt ”trångt i elnätet”. Nu finns en möjlighet att styra och reducera detta effektuttag, och Höganäs Energi sökte 50 villaägare i Kullabygden som ville vara med i ett pilotprojekt.

 

Projektet gick i korthet ut på att villaägare som har värmepump låter Höganäs Energi få möjligheten att styra värmepumpen på distans. Skulle det visa sig att det samlade effektuttaget i kommunen blir väldigt högt, kommer värmepumpens värmeproduktion pausas under en kortare period.

 

Om en kunds värmepump tillsammans med många andra värmepumpar pausar sin värmeproduktion tillfälligt, blir det totalt mycket effekt som kan flyttas till ett senare tillfälle när det inte är lika trångt. Det kan sammanliknas med att vänta en halvtimme för att undvika de värsta köerna i trafiken på morgonen.

 

Hur funkar det?

Höganäs Energi och Easyserv styr värmepumporna baserat på ett antal parametrar, t ex på elpris, kapacitet i elnätet samt kundernas inomhusklimat.


Enkelt kan man säga att vi vet när det kommer bli ”trångt i elnätet” (högt effektuttag) eller höga elpriser (NordPool timpris). Då skickas det en signal till värmepumporna som kan minska sin energiförbrukning under en kortare period. Det kan också vara det omvända, att elpriset är väldigt lågt och då kan vi passa på att t ex höja varmvattentemperaturen lite extra. Allt detta gör vi utan att inomhusklimatet ska påverkas negativt.

 

Man kan se varje villa som ett batteri där energi finns lagrad i form av värme och där en kort paus i värmetillförseln inte får någon nämnvärd effekt på inomhusklimatet. 

Villkor för projektdeltagande

  • Erbjudandet gäller endast kunder med värmepumpar inom Höganäs Energis elnät.
  • Utrustningen som behöver anslutas till värmepumpen installerar kunden själv eller med hjälp av Easyservs personal.
  • Kunden måste ha wifi som utrustningen kan kopplas upp mot. 
  • Kunden kan när som helst avsluta sin medverkan i projektet och då lämna tillbaka installerad utrustning till Höganäs Energi.
  • Medverkan är helt kostnadsfri. Den enda motprestation som förväntas är att testpiloten ger Höganäs Energi access till sin värmepump, samt ev. svarar på några frågor under projektets gång.