Sidans innehåll

Lättläst text på Höganäs Energis hemsida

Alla ska kunna att ta del av och förstå informationen på Höganäs Energis hemsida. Vårt mål är all text på hemsidan ska vara lättläst.

Höganäs Energi önskar att kommunicera så att alla på Kullahalvön förstår oss och får förtroende för det som vi på Höganäs Energi gör. Det är också viktigt för att möjliggöra delaktighet och självständighet.

Det finns många skäl till varför Höganäs Energi ska skriva enkelt och begripligt

  • Alla har rätt att förstå vad vi skriver.
  • Vårt arbete blir effektivare när vi slipper ägna tid åt att svara på frågor om vad våra texter egentligen betyder.
  • Korrekt och tillgänglig kommunikation ger god service och är en förutsättning för demokrati.
  • Vi ska följa språklagen som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
  • Ibland kan det vara svårt att undvika svåra texter.
    Då finns det en sammanfattning av texten som är lättläst, eller en ordlista som förklarar svåra ord.
Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: