Sidans innehåll

Höganäs Energi Elnät underhåller elnätet för dig på Kullahalvön

Elnätet på Kullahalvön ägs av Höganäs Energi Elnät AB och vi ser till att alla som bor eller vistas här har ett stabilt och välfungerande elnät. Elleveransen säkerställer vi genom dagliga insatser från våra medarbetare som oavsett väderlek tryggar elnätets funktion med regelbundet underhåll, förbättringar och snabba reparationer vi driftstörningar. Totalt överför vi ca 280 000 000 kWh till våra drygt 16 000 elnätskunder.

Elnät är den fysiska utrustningen som transporterar strömmen medan elhandel är själva förbrukningen av el.

Använd vårt flyttformulär om du vill bli elnätskund hos oss.

Hanmoduler och nya mätare

Hur du beställer och aktiverar en hanmodul i ditt smarta hem.

Hur du beställer och aktiverar en hanmodul i ditt smarta hem.

Strömavbrott och ersättning

Hur du felsöker, vad du kan göra under och efter ett avbrott samt villkor för ersättning.

Hur du felsöker, vad du kan göra under och efter ett avbrott samt villkor för ersättning.

Information för installatörer

För- och slutanmälningar skickar du i Elsmart och vid byggström behöver Höganäs Energi Elnät kod till byggskåpet.

För- och slutanmälningar skickar du i Elsmart och vid byggström behöver Höganäs Energi Elnät kod till byggskåpet.

Ändring av huvudsäkring

Meddela om du byter storlek på huvudsäkring så du inte betalar för mycket eller för litet.

Meddela om du byter storlek på huvudsäkring så du inte betalar för mycket eller för litet.

Mikroproduktion

Information för dig som producerar egen el.

Information för dig som producerar egen el.

Elnätspriser

Kostnader för konsumenter, näringsidkare och dig med ett högspänningsavtal.

Kostnader för konsumenter, näringsidkare och dig med ett högspänningsavtal.

Ledningsutsättning

Få information så du inte gräver av en kabel i onödan.

Få information så du inte gräver av en kabel i onödan.
Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: