Vill du producera egen el?

Genom att producera el från en förnybar energikälla är du med och bidrar till den fossilfria omställningen. Detta är positivt och vi hjälper dig gärna att komma igång. Det är viktigt att din anläggning är dimensionerad efter din mätarsäkring. Är du osäker på detta så kontakta oss tidigt i processen, innan du bestämmer storlek på din anläggning.

För att bli definierad som mikroproducent ska anläggningen ha en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5 kW. Har du en större säkring och/eller matar in el med större effekt, kommer du att definieras som elproducent och då gäller det andra regler för inmatning, mätning, rapportering och bidrag.

För att installera din solcellsanläggning och ansluta den till elnätet, krävs tillstånd från Höganäs Energi som är din nätägare. Anmälan om anslutning av solcellsanläggning ska skickas in av en behörig elinstallatör. 

OBS: Det ska vara samma person som är registrerad som elnätskund hos Höganäs Energi, som också registreras som ägare av produktionsanläggningen.

Så här gör du en anmälan om anslutning av solcellsanläggning

Kontakta en behörig installatör som ansvarar för att följande punkter blir gjorda:

 1. Fyll i blanketten Anmälan av produktionsanläggning, detta gör installatören som även ska underteckna, samt med signatur av dig som ägare.
 2. Elinstallatören gör en föranmälan till Höganäs Energi via Elsmart där blanketten bifogas.
 3. Höganäs Energi skickar en offert till dig om det krävs ändringar i din nätanslutning, till exempel om du behöver en större säkring.
 4. Efter att ha mottagit svar från dig på offerten, skickar Höganäs Energi ett installationsmedgivande till elinstallatören.
 5. Höganäs Energi skickar ett brev till dig med information om hur du kan få utbetalat ersättning från ditt elnät Höganäs Energi, samt en bekräftelse till dig med ean-nummer på anläggningen (=anläggnings-ID och områdes-ID). Ean-numret behöver du för att kunna teckna ett elavtal för din anläggning.
 6. Elinstallatören installerar din produktionsanläggning.
 7. Elinstallatören gör en färdiganmälan till Höganäs Energi.
 8. Din egen elproduktion kan starta.
  OBS: Du behöver INTE vänta på att din elmätare ska bytas. Höganäs Energi har redan bytt alla elmätare i kommunen och din elmätare är förberett för produktion. 

Få ersättning för din elproduktion

Du kan få ersättning för din elproduktion på två sätt, och det får du från ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag.

Ersättning för nätnytta

Ersättning för nätnytta för elen som du levererar till elnätet, får du från din nätägare, d.v.s. från Höganäs Energi. När din solcellsanläggning producerar mer el än vad du själv förbrukar, skickas din överskottsel ut i elnätet. Detta bidrar till att minska Höganäs Energis kostnader för att överföra el. Det beror bl.a. på att förlusterna i nätet minskar och det blir möjligt att utnyttja kapaciteten på ett mer effektivt sätt när elen produceras närmare förbrukaren. Ditt bidrag får du ersättning för, och det kallar vi ersättning för nätnytta. Storleken på ersättningen beror delvis på elpriset eftersom Höganäs Energi, utan din producerade el, behöver köpa in el för att balansera förlusterna i nätet. I gengäld får Höganäs Energi sänkta avgifter på grund av att el inte behöver transporteras via andras elnät till förbrukaren. I stället för att transportera el från till exempel norra Sverige, sker transporten från din anläggning till någon annan i Kullabygden.

 

Via din elmätare kan vi se hur mycket el du levererar till elnätet. Nätnyttan mäts per timme och ersättningen betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år. 

 

Aktuella ersättningsnivåer för nätnytta finns härSälj din överproduktion

I perioder kommer din solcellsanläggning att producera mer el än vad du förbrukar. Denna överproduktion kan du till exempel lagra i ett batteri, och resterande energi kommer din anläggning att mata ut på elnätet. Den energi som matas ut på elnätet kan du sälja och få ersättning för.

 

Ersättning för försäljning av överskottsel får du från ett elhandelsbolag. I bekräftelsen som du får från Höganäs Energi (se punkt 5 under ”så här gör du en anmälan”) står ditt anläggnings-ID. Detta ID liksom områdes-ID behöver du ha för att teckna ett avtal med ett elhandelsbolag.

 

För att kunna sälja din överproduktion måste du Teckna ett elavtal för din elproduktionsanläggning

Ett elavtal för din elproduktionsanläggning kan också kallas ett inmatningsabonnemang för din solcellsanläggning. Detta är kostnadsfritt och du tecknar elavtalet med valfri elhandelsleverantör. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från dem, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören.
Höganäs Energis elhandelsbolag heter Höganäs Energi Handel AB och är ett av Sveriges ca 130 elhandelsbolag.

Det är via din elmätare som Höganäs Energi ser hur mycket el du matar ut på elnätet. Oberoende om du vill ta betalt för din överskottsel eller ej, måste produktionen registreras hos ett elhandelsbolag.

 • Om du inte har valt en elhandlare att sälja din överskottsel till, och ditt abonnemang är på max 63 ampere, skickar Höganäs Energi mätvärdena till det elhandelsbolag som du köper din el ifrån.
 • Har du ett större abonnemang (80 ampere eller högre) måste du själv kontakta en elhandlare för att vi ska kunna rapportera mätvärden till någon. 

 

Saknar du avtal med en elhandlare kommer du inte få betalt för elen som du levererar till elnätet.

OBS: Retroaktiv hantering av mätvärden är tyvärr inte möjligt.

 

Aktuella ersättningsnivåer från Höganäs Energi Handel finns här.