Sidans innehåll

HAN-moduler och elmätare från Höganäs Energi Elnät

Elmätarna till alla som bor på Kullahalvön har Höganäs Energi Elnät uppdaterat och de är nu förberedda för smarta hem och dig som vill ha solceller. Hanmoduler kan kopplas till elmätarna och Höganäs Energi Elnät både säljer och aktiverar hanmoduler.

HAN-modul köper/aktiverar du hos Höganäs Energi Elnät

HAN-modul köper och/eller aktiverar du hos Höganäs Energi Elnät på Verkstadsgatan 13C i Höganäs.
Av säkerhetsskäl måste du legitimera dig vid besöket.

En HAN-modul från Höganäs Energi kostar 399 kronor inkl. moms.
Det är endast den personen som står på elnätsabonnemanget som kan köpa en HAN-modul från oss.

Hur du köper, testar och aktiverar en HAN-modul

En HAN-modul använder du bland annat för att kunna se din elförbrukning i realtid och för att kunna lastbalansera din elförbrukning. Det sista är nyttigt om du till exempel har en elbilsladdare som du vill styra.

Elmätarna som Höganäs Energi Elnät har installerat har HAN-portar och till dessa HAN-portar kan du köpa till en HAN-modul. HAN-modulen ska ha ett RJ45-uttag och modulen finnas bland annat att köpa på Höganäs Energis kontor.

En HAN-modul från Höganäs Energi Elnät kostar 399 kronor inkl. moms.
Vi skickar en faktura efter att du har köpt HAN-modulen.

Det är endast den personen som står på elnätsabonnemanget som kan köpa en HAN-modul från Höganäs Energi Elnät.
Vid köp hos Höganäs Energi måste du legitimera dig.

Det är endast den personen som står på elnätsabonnemanget hos Höganäs Energi Elnät som kan få aktiverat en HAN-modul som ska användas i Höganäs Energi Elnäts elnät.

För din egen säkerhet är det så att alla som vill aktivera en HAN-modul måste legitimera sig. Detta gäller också dig som köper HAN-modul genom en annan leverantör.

Kom till Höganäs Energis kontor på Verkstadsgatan 13C i Höganäs för att aktivera HAN-modulen.
Vid aktivering hos Höganäs Energi Elnät måste du legitimera dig.

Om din HAN-modul inte fungerar behöver du göra enligt nedan:

  1. Är det en modul med RJ45-kontakt?
  2. Har du startat om huvudbrytaren på mätaren? 
  3. Kom till Höganäs Energi och byt HAN-modulen om den är trasig (förutsatt att den är köpt från Höganäs Energi).

Elmätarna är utbytta och förberedda för smarta hem

Sommaren 2021 var Höganäs Energi Elnät klara med elmätarbytet och närmare 16 000 elmätare i vårt elnät på Kullahalvön är uppdaterade till den senaste version. Elmätarbytet har vi gjort för att möta kommande krav från myndigheterna. Myndigheternas krav är bl.a. att alla elmätare från och med år 2025 måste kunna rapportera el-kvalitet, förbrukning och produktion varje 15:e minut samt att elleveransen skall kunna stängas av på distans.

Att byta alla elmätare har varit en stor investering som gynnar både dig som kund och oss som elnät. De nya mätarna är förberedda för användning i smarta hem och för solcellsmätning - något som efterfrågas mer och mer. Mätarna minimerar behovet av manuella tekniska ingrepp och vi kan trådlöst ladda upp programvara till mätarna.

Vad betyder tecknen på elmätarna från Höganäs Energi Elnät

På elmätarna finns olika tecken och siffror och i länkarna nedan ser du digitala manualer för de olika mätarna.

När du klickar på en av manualerna så får du för en översikt som visar displaynummer och vilken typ av mätare det är.
För att ändra i displayen på mätaren trycker du på den vänstra gröna knappen.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: