Flyttanmälan för elnätsavtal med Höganäs Energi

Ska du flytta in i ett boende på Kullahalvön behöver du teckna ett elnätsavtal med Höganäs Energi. Ska du flytta ut från kommunen eller byta bostad inom kommunen, behöver du säga upp ditt nuvarande elnätsavtal med Höganäs Energi och teckna ett nytt med den elnätsleverantören som finns där du flyttar.

Anmält datum för in-eller utflyttning kan inte ändras och det är därför viktigt att du uppger rätt datum när du kontaktar oss.

Tänk på att inflyttningsdatum/utflyttningsdatum är samma datum som det som står på ditt hyreskontrakt eller köpekontrakt.

Du har tre alternativ vid flyttanmälan:

Anmälan ska ske till oss senast fem arbetsdagar innan inflyttningsdatumet. Höganäs Energi garanterar att el och fjärrvärme är inkopplat i ditt boende om din flyttanmälan har inkommit senast fem arbetsdagar innan inflyttningsdatumet.

På din första faktura debiteras en administrativ inflyttningsavgift på 300 kr inkl. moms för de kostnader som uppkommer när vi gör förändringar i vårt system. Avgiften är prövad av Energimarknadsinspektionen.

Anmäl inflyttning i formuläret flyttanmälan.

Anmäl din utflytt senast fem arbetsdagar före flytt. Har du flera elnätsabonnemang eller fjärrvärmeabonnemang på samma adress måste du göra en flyttanmälan för varje abonnemang/varje anläggning.

Utflyttningsdatum är samma datum som det som står på ditt hyreskontrakt eller köpekontrakt.

Anmäl utflyttning i formuläret flyttanmälan.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad:

Sidans innehåll