En spännande tävling är avgjord!

Collage med olika bilder från Höganäs som är monterat på Höganäs Energis elskåp.

I början av februari lanserade Höganäs kommun och Höganäs Energi en elskåpstävling. En tävling som väckt stort intresse. Tävlingens ambition var att smycka tio elskåp på den etappen av Storgatan som färdigställs till midsommar 2021. Totalt kom mer än 120 bidrag in.

- Tävlingen blev populärare än vad vi någonsin kunnat hoppas på, säger Gunilla Sandebert, stadsarkitekt i Höganäs kommun.

- Den stora variationen av olika förslag och tekniker visar på en otrolig konstnärlig mångfald bland bygdens konstnärer, säger Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef.

Agnes Eklund på Höganäs Energi tycker det är roligt att så många förslag har lokal anknytning och tema.

Både puman Bob, höghuset och strömmen av arbetare från bolaget och korsettfabriken kommer att kunna beskådas på elskåpen framöver.

Vinnarna har utsätts genom en omröstning för invånare och en jury bestående av representanter från Höganäs Energi och Höganäs kommun. Det var 371 personer som röstade på bidragen.

Den 28 augusti blir det elskåpsvandring i stadskärnan på den årliga Euronäsdagen.

Mer information om vandringen och Euronäsdagen kommer senare på kommunens hemsida.

Det tio vinnarna är:

  • Pia Eldin Lindsten
  • Martin Severinson
  • Shaw Petronio
  • Tim ”Timmey” Nedrup
  • Jane Hansare
  • Paula Fohlin Svanberg
  • Inga Modén
  • Gunilla Möller
  • Monica Palmqvist
  • Karin Dahl Påhlman (vars barn har skickat in bilder)
Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: