Höganäs kommun fortfarande billigast i Skåne

solen skiner på gula maskrosor med blå himmel i bakgrunden 

Nils Holgersson-rapporten 2021 utropar för tredje året i rad Höganäs kommun som billigaste bostadskommun i Skåne och nionde billigaste i Sverige. Rapporten mäter kostnadsnivåerna för boende i bostadsrätter och hyresrätter när det gäller tjänster som värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning. Det är 26:e året som denna rapport görs och Höganäs Energi ser rapporten som ett kvitto på att Höganäs kommun och de kommunala bolagen fortfarande är på rätt väg.

Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus. Sättet som de produceras på inverkar på de boendes komfort och på miljön i stort. Dessutom utgör kostnaden för dem i genomsnitt drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus. Den sammanlagda kostnaden för dessa nyttigheter i Sverige uppgår till ca 50 miljarder kronor varje år för hus som upplåts med hyresrätt och bostadsrätt. Inte minst kostnaderna gör att dessa frågor är viktiga för alla fastighetsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster.

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Nils Holgersson Gruppens medlemmar är för närvarande Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Nu finns Nils Holgersson rapporten för 2021 här och enligt den är Höganäs kommun fortfarande den billigaste kommunen i Skåne och också den nionde billigaste kommunen i hela Sverige.

Värme, el och varmvatten står Höganäs Energi för och kostnadsmässigt utgör dessa en procentuell stor del av hushållens nödvändiga nyttigheter.

Hela Kullabygden har sitt elnät från Höganäs Energi och invånarna väljer själva bland Sveriges mer än 130 elhandelsleverantör vem som ska leverera el till dem. Höganäs Energi Handel AB, som är ett dotterbolag till Höganäs Energi, är en av dessa elhandelsleverantörer, och mer än 7 000 hushåll i Kullabygden väljer att ha el från det lokala elbolaget.

Vidare har 86 villor, 151 flerfamiljsbostäder samt offentliga byggnader i Höganäs kommun fjärrvärme från Höganäs Energi. Fjärrvärme är både en stabil uppvärmningskälla och leverantör av varmvatten, och jämför man med el som alternativ är fjärrvärmen bättre ur ett hållbarhetsperspektiv då den produceras mestadels av spillvärme från Höganäs AB, samtidigt som elen kan användas till annat.

- Vi är stolta över att vi ännu en gång levererar ett så bra resultat och att vi kan hålla låga avgifter till våra kunder, säger Benny Ulmestig, VD på Höganäs Energi. Hållbarhet för Kullabygden är något vi värnar om, och hållbarhet för oss innebär bland annat att vi kan ge invånarna tjänster och god service till en så låg kostnad som möjligt. Vi är kommunalt ägda och vårt överskott går tillbaka till Höganäs kommun samt till reinvestering i våra tjänster. Det är också hållbarhet att förbättra för invånarna genom lönsamhet och återbetalning till kommunen.

Läs Nils Holgersson rapporten 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:

Benny Ulmestig, VD Höganäs Energi, benny.ulmestig@hoganas.se tel 042-33 72 20.

Höganäs Energi är ett kommunalägt bolag som tillhandahåller elnät, elhandel, solceller, laddstolpar, fiber och fjärrvärme till Kullabygden i Nordvästra
Skåne. Höganäs Energi består av två bolag; Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB, som sedan 1956 har distribuerad el till hela Kullabygden.

 

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: