Höganäs Energi söker 50 testpersoner till smart energilösning

Ritad bild med elstolpar, hus och elledningar

Höganäs Energi vill ständigt utvidga utbudet och förbättra energilösningar. Många bäckar små gör tillsammans stor påverkan på Sveriges energiförsörjning, och det senaste tillskottet är energibesparing genom styrning av värmepumpar.

Höganäs Energi vill ständigt utvidga utbudet och förbättra energilösningar. Många bäckar små gör tillsammans stor påverkan på Sveriges energiförsyning, och det senaste tillskottet är energibesparing genom styrning av värmepumpar.

I perioder använder vi alla mycket el samtidigt och belastningen på elnätet är då stor. Då uppstår det som i facktermer kallas högt effektuttag. Det blir helt enkelt ”trångt i elkablarna”.

Nu finns en möjlighet att styra och reducera detta effektuttag, och Höganäs Energi söker 50 villaägare i Kullabygden som vill vara med i ett pilotprojekt.

Projektet går i korthet ut på att villaägare som har värmepump låter Höganäs Energi få möjligheten att styra värmepumpen på distans. Skulle det visa sig att det samlade effektuttaget i kommunen blir väldigt högt, kommer värmepumpens värmeproduktion pausas under en kortare period.

Om en kunds värmepump tillsammans med många andra värmepumpar pausar sin värmeproduktion tillfälligt, blir det totalt mycket effekt som kan flyttas till ett senare tillfälle när det inte är lika trångt. Det kan sammanliknas med att vänta en halvtimme för att undvika de värsta köerna i trafiken på morgonen.

- Varje villa kan ses som ett batteri där det finns energi lagrad i form av värme. En kort paus i värmetillförseln får ingen nämnvärd effekt på inomhusklimatet, men det får stor betydelse för vårt gemensamma elnät, säger Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi.

Projektet görs tillsammans med företaget Easyserv som har utvecklat ett smart uppkopplat system för övervakning och driftskontroll av värmepumpar. Kunderna har en app för sin värmepump i mobilen, och kan där ändra inställningar, få statusrapporter och se värmepumpens driftsdata och förbrukning. Detta ger möjlighet till en mer optimerad värmepump och högre driftsäkerhet.

Om pilotprojektet faller väl ut, kommer tjänsten att erbjudas brett. Förutom vinst för samhället i stort med effektanpassning i elnätet, så får kunder som väljer att ha elhandelsavtal med timpris, möjlighet att anpassa användningen av värmepumpen i förhållande till elpriset.

- Vi gör detta som ett led i vår hållbarhetsstrategi där vi vill förenkla och förbättra för Kullabygdens invånare, fortsätter Anders Kallin.

Batterier till solcellskunder är också en del i energibesparingen, och det samma är fjärrvärme. Höganäs Energi vill göra det lättare för kunderna att använda energin effektivt och sprida energiförbrukningen över dygnet. Detta gör Höganäs Energi genom att erbjuda flera och bättre produkter och tjänster.

-Ingen kan lösa Sveriges energiförsörjning helt själv, men vi på Höganäs Energi vill vara med och möjliggöra för bättre energianvändning. Många bäckar små gör tillsammans stor påverkan, och vi vill tillsammans med våra kunder i Kullabygden bidra med vår del, avslutar Anders Kallin.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kallin, projektledare Höganäs Energi, tel 042-33 74 21, anders.kallin@hoganas.se

Per Ola Persson, affärsutvecklare & grundare Easyserv, tel 035-710 16 55, perola@easyserv.se

Easyserv grundades i Halmstad år 2013 och är en smart digital tjänst för att underlätta underhåll och effektivisering av värmepumpar. Easyserv fungerar med de flesta värmepumparna på marknaden idag och genom modern teknologi kopplad till värmepumpen kan kunden känna sig trygg i att värmepumpen fungerar så bra som möjligt.

https://www.easyserv.se/ Länk till annan webbplats.

Höganäs Energi är ett kommunalägt bolag som levererar energilösningar inom elnät, elhandel, solceller, laddstolpar, fiber och fjärrvärme till Kullabygden i Nordvästra Skåne. Höganäs Energi består av två bolag; Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB, som sedan 1956 har distribuerad el till hela Kullabygden.

 

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: