Höganäs Energis kunder sparar pengar och förbättrar Sveriges energiförsörjning

Vit man som står framför en värmepump och håller en vit easyflex-dosa i handen

Alla vet att energiförsörjningen i Sverige tidvis är ansträngd. Höganäs Energi tar ansvar och gör något åt det. Tillsammans med villaägare i Kullabygden i nordvästra Skåne genomför Höganäs Energi nu ett pilotprojekt med styrning av värmepumpar. Genom att jämna ut effekttopparna säkras kommunens energiförsörjning utan att kunderna påverkas nämnvärt. Kunderna får optimerade värmepumpar och möjlighet till att spara pengar. Detta är ett stort bidrag till hållbarhet för Kullabygden och i förlängningen också till hållbarhet för Sverige.

Projektet startades i januari 2022 och går i korta drag ut på att villaägare som har värmepump låter Höganäs Energi få möjligheten att styra värmepumpen på distans. Visar det sig att det samlade effektuttaget i kommunen blir väldigt högt, kommer värmepumpens värmeproduktion att pausas under en kortare period.

Om en kunds värmepump tillsammans med många andra värmepumpar pausar sin värmeproduktion tillfälligt, blir det totalt mycket effekt som kan flyttas till ett senare tillfälle när det inte är lika stort uttag.

- Varje villa kan ses som ett batteri där det finns energi lagrad i form av värme. En kort paus i värmetillförseln får ingen nämnvärd effekt på inomhusklimatet, men det får stor betydelse för vårt gemensamma elnät. För villaägaren kan det sammanliknas med att vänta en halvtimme med att åka till jobbet på morgonen för att undvika de värsta köerna i trafiken, säger Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi.

Projektet görs tillsammans med företaget Easyserv som har utvecklat ett smart uppkopplat system för övervakning och driftskontroll av värmepumpar. Kunderna har en app för sin värmepump i mobilen, och kan där ändra inställningar, få statusrapporter och se värmepumpens driftsdata och förbrukning. Detta ger möjlighet till en mer optimerad värmepump och högre driftsäkerhet.

Förutom vinst för samhället i stort med effektanpassning i elnätet, så får kunder som har elhandelsavtal med timpris, möjlighet att anpassa användningen av värmepumpen i förhållande till elpriset. Detta gör projektet ännu mer intressant för kunderna. Det handlar både om att spara energi och pengar.

- Vi ser också projektet som ett led i vår hållbarhetsstrategi där vi vill förenkla och förbättra för Kullabygdens invånare, fortsätter Anders Kallin.

Höganäs Energi vill göra det lättare för kunderna att använda energin effektivt och sprida energiförbrukningen över dygnet. Höganäs Energi fokuserar därför på att kunna erbjuda ännu flera och bättre produkter och tjänster. I tillägg till värmepumpprojektet erbjuds till exempel fjärrvärme till boende i centralorten, och kunder kan köpa batterier för energilagring till sina solcellsanläggningar.

-Ingen kan lösa Sveriges energiförsörjning helt själv, men vi på Höganäs Energi tar vårt ansvar och möjliggör för bättre energianvändning. Vi utmanar andra energiföretag att göra det samma, avslutar Anders Kallin.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kallin, projektledare Höganäs Energi, tel 042-33 74 21, anders.kallin@hoganas.se

Per Ola Persson, affärsutvecklare & grundare Easyserv, tel 035-710 16 55, perola@easyserv.se

Easyserv grundades i Halmstad år 2014. Bolaget utvecklar och säljer uppkopplade system för smart styrning, effektivisering och övervakning av värmepumpar. Systemet är fabrikatsoberoende, och fungerar på de flesta värmepumparna på marknaden idag. Genom modern uppkopplad teknologi kan kunderna få mer trygghet, mindre service- och uppvärmningskostnader. www.easyserv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Höganäs Energi är ett kommunalägt bolag som levererar energilösningar inom elnät, elhandel, solceller, laddstolpar, fiber och fjärrvärme till Kullabygden i Nordvästra Skåne. Höganäs Energi består av två bolag; Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB, som sedan 1956 har distribuerad el till hela Kullabygden.

 

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: