Pilotkunder i Kullabygden sparar pengar och säkrar kommunens energiförsörjning

En person sitter vid ett bord och i handen håller han en glödlampa. På bordet finns staplar med mynt. 

Under våren 2022 har 50 av Höganäs Energis kunder deltagit i ett pilotprojekt där Höganäs Energi har styrt kundernas värmepumpar. Resultaten visar att kunderna har fått lägre energikostnader samt att det har varit bättre kontroll med effektuttaget i elnätet.

Projektet har i korthet gått ut på att villaägare som har värmepump har låtit Höganäs Energi få möjligheten att styra värmepumpen på distans. Om det visade sig att det samlade effektuttaget i kommunen var väldigt högt, pausades värmepumpens värmeproduktion under kortare perioder.

Utöver att pausa produktionen när det var stort effektuttag, har Höganäs Energi också styrt värmepumparna utifrån elpriset. Det betyder att värmepumparna har pausat några timmar på morgonen och kvällen under den tiden där timelpriset har varit som högst, och sedan har de gått mer lite senare. Denna förflyttning av förbrukningen utgjorde cirka 13% av den totala dygnsförbrukningen och gav en genomsnittlig besparing per kund på cirka 250 kr i mars 2022. Detta gäller för de kunder som redan har timprisavtal på elhandel. Under en kall vintermånad skulle besparingen med de elpriserna som vi har i 2022 varit 270–450 kr per kund och månad.

Närmare 90% av deltagarna kan tänka sig att låta Höganäs Energi styra värmepumpen också i framtiden. 1/3 av kunderna säger att de vill bidra till en mer hållbar elmarknad och ersättning eller billigare elkostnader är attraktivt för 4 av 10 deltagare.

Att kunderna fick en kontroll av hur värmepumparna mår uppskattas av flera, både att få hjälp med inställningar samt som en deltagare skriver, ”Kul att få en smart VP fast den är gammal”, har varit ett plus.

Miljöaspekten är viktigt för både kunderna och Höganäs Energi, och flera betonar kombinationen av att kunna göra skillnad på längre sikt samt att få billigare elkostnader. 80% av deltagarna nämner också att timprisavtal på elhandel vore intressant.

Höganäs Energi tar resultaten av pilotprojektet på största allvar och planerar att från kommande vinter erbjuda styrning av värmepumpar till alla invånarna i Kullabygden. Detta kombineras med en ny app där kunderna bland annat får full kontroll på sin elanvändning, översikt över sina fakturor samt tips och råd för bättre energianvändning, samt en energirådgivare som kommer att kunna hjälpa till med frågor om värmepumpar och andra energirelaterade frågor. Sist men inte minst kommer Höganäs Energi erbjuda timdebiterat elhandelsavtal. Totalt ger detta kunderna incitament till att tillsammans med Höganäs Energi fortsätta arbetet med att skapa hållbarhet för Kullabygden.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: