Höganäs Energi aviserar om höjd elnätsavgift från den 1 januari 2023

Rapsfält och träd mot blå himmel. En elstolpe med luftlinjer syns på bilden. 

Från årsskiftet kommer elnätsavgiften variera från månad till månad och bli märkbart högre för alla i Kullabygden. Orsaken till ökningen är ändringar i hur Sveriges region- och lokalnät kommer att prissättas av dess operatörer.

Höganäs Energi äger elnätet i Kullabygden och alla i Höganäs kommun är elnätskunder i det kommunalägda energibolaget. Elnätet i Kullabygden är ett lokalnät som är ihopkopplat med Öresundskrafts elnät, Eons regionnät och Svenska Kraftnäts stamnät. Ändringar i prissättningen i dessa elnät påverkar Höganäs Energi.

Öresundskraft har aviserat kraftiga kostnadsökningar för Höganäs Energi inför 2023. Detta är kostnadsökningar som ska täcka de ökade kostnader som Öresundskraft får från Eon som i sin tur får ökade kostnader från Svenska Kraftnät. Bakgrunden är främst Svenska Kraftnäts rörliga spotpriskopplat prismodell och ökade kostnader för nätförluster. Elnätsförluster uppstår alltid vid överföring av el vilket gör att alla elnätsföretag måste köpa in extra el för att kunna leverera rätt antal kWh till kunderna. Svenska Kraftnät säkrar inte kilowattpriset på sina nätförluster vilket medför att de prissätts och varierar med spotpriset, säsongsmässigt och per timme.

- Dessa ändringar kommer ge kännbara effekter för alla i Kullabygden, säger Sven Carlsson, VD på Höganäs Energi. Vi har inte räknat färdigt, men kombinationen av ökning och rörligt pris leder till att elnätspriset per kWh i de månaderna där elförbrukningen är som högst, dvs från november till mars, kommer bli mycket högre än dagens 15,6 öre per kWh. Vi är allvarligt bekymrade för konsekvenserna detta ger för både privatpersoner och näringsidkare i Kullabygden, fortsätter Sven Carlsson.

År 2022 är elnätspriset för privatkunder hos Höganäs Energi 15,6 öre/kWh exklusive moms, i tillägg till en fast årlig abonnemangsavgift. För företagskunder varierar elnätspriset per kWh beroende på om de har lågspänning eller högspänning. Med den nya prismodellen med rörligt pris kommer det bli stora svängningar i priset för alla kunder, och det är under de månaderna där förbrukningen är som störst, som också priset per kWh blir som högst.

Energibolagen i elområde 4 som Höganäs Energi tillhör, och intresseorganisationen Energiföretagen har haft möten med både Svenska Kraftnät och Infrastukturdepartementet och påpekat konsekvenserna av de höjda avgifterna. Höganäs Energis styrelse och ägare Höganäs kommun har fått information om de varslade kostnadsökningarna. Så snart Höganäs Energi har räknat färdigt kommer också kunderna informeras.

-Ingen tjänar på att företag går omkull eller att privatpersoners fakturor går till Kronofogden, säger Sven Carlsson. Höganäs Energi kan inte ta den ökade kostnaden för region- och stamnät men delar av den ökade kostnaden för de egna nätförlusterna kommer att täckas av bolaget. Vi måste dock se till att det finns ett välfungerande elnät i Kullabygden, och vi måste ha ett ekonomiskt hållbart arbete. Det medför att vi behöver skicka vidare delar av de höjda elnätskostnaderna till våra kunder, avslutar Sven Carlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Carlsson, VD för Höganäs Energi, tel 042-33 72 20, sven.carlsson@hoganas.se
Ulf Liljefors, Elnätschef på Höganäs Energi, tel 042-33 74 91, ulf.liljefors@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: