Svenska hushåll kan frånkopplas elnätet

Mörk bakgrund och en hand som håller ett tänd ljus.

I det svenska elsystemet finns det möjlighet att i nödfall kunna frånkoppla elförbrukningen för att begränsa både omfattningen och tiden för ett elavbrott. Detta är lagstadgat i Ellagen och är en skyddsåtgärd som Svenska Kraftnät endast använder i nödfall. I Sverige har automatisk förbrukningsfrånkoppling skett vid några enstaka tillfällen. Det har tills nu aldrig varit beordrat förbrukningsfrånkoppling.

Vintern 2022-2023 närmar sig och energiförsörjningen i Sverige är mer utsatt än på många år. Det är flera orsaker till detta:

  • Osäkert läge för energiförsörjning i Europa pga. kriget i Ukraina.
  • Sverige är en del av det europeiska energisystemet, vi både exporterar och importerar el.
  • Det är brister i möjligheten att överföra el från norra Sverige till södra Sverige.
  • Ringhals 4 är ur drift tills slutet av januari 2023.

Vi kan alla tillsammans vara med och minska risken för frånkoppling

  • Du kan minska egen förbrukningen.
  • Du kan flytta din elförbrukning på dygnet så att inte alla laddar elbilen, tvättar kläder, duschar och lagar mat samtidigt.

Genom att alla drar ner på sin elförbrukning så minskar det totala elbehovet. Om vi i tillägg minskar vår förbrukning på morgonen och tidig kväll och i stället använder elen mitt på dagen eller på natten, så tar vi bort de stora ”topparna”. Det blir på samma sätt som om det är rusningstrafik: Om du kan vänta med att köra till efter den värsta rusningen så kommer alla lättare fram, det blir inte kö. På samma sätt blir det inte ”en topp” eller överbelastning på elnätet om du kan flytta delar av din elförbrukning till en annan tid på dygnet.

Vad ska jag göra med elektrisk utrustning om elen frånkopplas?

OM elen måste kopplas från, eller om det blir ett vanligt elavbrott, så är det viktigt att du stänger av elektrisk utrustning och sänker värmen. Detta gör att vi tillsammans motverkar överbelastning när elen kommer tillbaka.

När elen är tillbaka kan du sakta börja att höja värmen igen.

Hur får jag veta om elen frånkopplas?

OM Svenska Kraftnät beordrar Höganäs Energi att frånkoppla elen får du ett meddelande om detta via sms, förutsatt att du har anmält dig till vår SMS-tjänst. Höganäs Energi lägger också ut information om frånkoppling och avbrott på vår hemsida och vi kommer att använda oss utav sociala medier.

Låt oss tillsammans skapa hållbarhet för Kullabygden och förebygga frånkoppling så gott det går.

Svenska kraftnät har mer information om frånkoppling på sin hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: