Teknisk lösning som ger bättre nattsömn på Kullahalvön

Kvinna iklädd blå och vita kläder lägger ut sladdar och en sensor i en säng på ett vårdboende

Att sova ostörd genom natten är viktigt och ett test med fuktsensorer i omsorgstagares sängar har bidragit till flera positiva förändringar. Med trådlös teknik från Höganäs Energi får de anställda veta när inkontinensskydd behöver bytas och omsorgstagarna slipper både att bli väckta i onödan eller att ligga blöta i sängarna.

Pilotprojektet med fuktsensorer i sängen är ett samarbete mellan Höganäs Omsorg och Höganäs Energi. Syftet är att det ska leda till en mer individuell vård och omsorg med bättre kvalitet för omsorgstagarna. 

Testet med så kallad LoRaWAN-teknik, som är trådlös överföring av information, har pågått under våren på ett särskild boende var två omsorgstagare har valt att delta. Resultatet är bara positivt berättar Helene Malmström. Hon är undersköterska och jobbar natt på boendet där sensorerna är testade.  

-Sensorn i sängen mäter fuktigheten i inkontinensskyddet och sänder signaler till min mobiltelefon när det börjar bli dags att byta. Det innebär att vi kan anpassa oss efter varje persons individuella behov i stället för att rutinmässigt byta allas inkontinensskydd. Vårt mål är att inte behöva väcka någon i onödan och störa deras nattsömn, säger Helene Malmström. 

Blir väckt bara en gång per natt 

En kvinna som bor på boendet, ville delta i pilotprojektet när hon fick höra att det kan leda till att hon inte blir väckt lika ofta på natten. Tidigare väckte personalen henne varje natt klockan 03 för att byta inkontinensskydd och även klockan 06 för att hon skulle få sin medicin.  

-Med sensorn ser vi att inkontinensskyddet inte alls behöver bytas så tidigt. Nu väcker vi henne bara en gång, vid femtiden för att byta och då kan hon även få medicinen, säger Helene Malmström. 

Tekniken går ut på att en fem meter lång tunn sladd placeras i sängen under madrasskyddet. Denna är kopplat till en sensor som skickar signaler till en hemsida, en sida som vårdpersonalen kommer åt via sina tjänstemobiler. Sladden är dessutan så tunn att omsorgstagarna inte känner den när de ligger i sängen.

Tanken är att sensorn ska användas på en person tills man har hittat rätt för individen, sen behövs den inte längre utan kan flyttas vidare till någon annan. Till hösten kommer boendet att ha fyra sensorer och låta ännu flera omsorgstagare få ta del av bättre nattsömn.

Tekniken leder till ytterligare förbättringar 

Som en följd av pilotprojektet har medarbetarna också gjort andra upptäckter och förbättringsåtgärder, som att det behövs andra typer av inkontinensskydd som håller längre.  

Med rätt sorts inkontinensskydd och rätt rutiner blir det utöver en ökad kvalitet för omsorgstagaren, bättre arbetsmiljö för medarbetarna och minskade kostnader bland annat för tvätt. 

-Det finns andra dyrare lösningar, men här kan vi använda den teknik som redan finns i kommunen och där vi äger vår egen data, säger Linda Macke, utvecklingsstrateg hos Höganäs Omsorg AB. 

En teknik med flera användningsområden

Höganäs Energi har sedan sommaren 2018 haft en öppen stadshubb i Höganäs kommun. En stadshubb är en trådlös infrastruktur av radiovågor som kommunicerar genom att sensorer skickar meddelanden till en mottagare. Höganäs Energi använder radiotekniken LoRaWAN och den allra första sensorn på Kullahalvön var badtemperaturmätaren vid Kvickbadet. Tekniken använder vi också för att veta om livbojorna är på plats och under åren som har gått har sensorerna blivit använda på flera områden. Nu används stadshubben bland annat för att mäta temperatur, fukt, ljusstyrka, ljudnivå, rörelse och position. 

Anders Kallin, fibernätchef på Höganäs Energi och ansvarig för den öppna stadshubben, är mycket nöjd över samarbetet med Höganäs Omsorg och projektet med sensorer i inkontinensskydd.

-Höganäs Energi vill bidra med hållbarhet för Kullahalvön och att med enkla medel kunna ge folk bättre nattsömn känns helt rätt.

Sensorer i sängarna är inte första projektet som Höganäs Omsorg och Höganäs Energi har tillsammans. Sedan förra våren använder Höganäs Omsorg LoRaWAN-tekniken i läkemedelsrum och medicinkylskåp för temperaturmätning, och det har också varit ett test med sensorer på dörrar för att veta när en dörr öppnas eller stängs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Macke, utredningsstrateg på socialförvaltningen i Höganäs kommun,
tel 042-33 71 30linda.macke@hoganas.se.

Anders Kallin, fibernätchef på Höganäs Energi, tel 042-33 74 21, anders.kallin@hoganas.se.

Läs mer: Nyhet om samarbete gällande temperaturmätning i läkemedelsrum

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: