Schysst elhandel – en kvalitetsstämpel till Höganäs Energi Handel AB

symbol med texten schysst elhandel och en hand som håller i en glödlampa 

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige för att du som elkund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag. Höganäs Energi Handel AB är certifierad från och med den 14 september 2023.

Höganäs Energi Handel AB har sedan vi började sälja el i 2014, gjort det enligt de riktlinjer som Energiföretagen ställer upp. Under 2023 har vi formaliserat alla våra rutiner och säljprocesser och Det Norske Veritas (DNV) som är ett oberoende certifieringsföretag, har granskat och certifierat oss.

För dig som är eller funderar på att bli elkund hos Höganäs Energi Handel, är Schysst elhandel en kvalitetsstämpel som gör att du kan känna dig trygg i ditt val. Höganäs Energi Handel finns här för dig.
Läs mer om Schysst elhandel här.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: