Höganäs är i Sverige-toppen när det gäller få elavbrott

Rött fält med vit text. Bak det röda fältet syns batterier.

Energimarknadsinspektionens rapport för 2022 som kom i december 2023, visar att elnätet till Höganäs Energi är bland de bästa i hela Sverige. Under 2022 var genomsnittstiden för oplanerade elavbrott i Höganäs endast 0,15 timmar (9 minuter) per kund, något som Höganäs Energi vill få till att bli ännu lägre.

Energimarknadsinspektionen sammanställer status för alla elnät i hela Sverige, och rapporten för 2022 som kom nu i december 2023, visar att Höganäs Energis elnät är i Sverige-toppen när det gäller kortast avbrottstid per kund. Det elnät i Sverige som under 2022 hade kortast avbrottstid per kund, hade en avbrottstid på 0,11 timmar (6,5 min), vilket kan jämföras med Höganäs Energi som hade en avbrottstid på 0,15 timmar (9 minuter) per kund.

Rapporten visar också att Höganäs kommun är bland de 34 av 290 kommuner där ingen kund hade ett elavbrott på mer än 12 timmar.

Höganäs Energis elnätschef Ulf Liljefors är mycket nöjd med att vårt arbete med att säkra elnätet ger resultat. Elavbrott uppstår gärna vid oväder när till exempel träd faller ner över elledningarna och Höganäs Energi har ett pågående arbete med att gräva ner alla luftledningar i vårt elnät, ett arbete som ska vara klart senast år 2030. Desto mer av elnätet som är nergrävt, desto kortare ska vår avbrottstid bli, avslutar Ulf.

För mer information, kontakta

Elnätschef Ulf Liljefors, ulf.liljefors@hoganas.se telefon 042-33 74 91.

eller se Energimarknadsinspektionens rapport Ei-R2023:17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: