Sagabiografen i Höganäs använder det öppna stadsnätet

En ljusgul byggnad med röda fönsterkarmar längs en stenlagd gata. Över ingångspartiet står det "BIO" i med röda bokstäver. Flera hus och bilar skymtas längre ner på gatan. Blå himmel. 

Det öppna stadsnätet på Kullahalvön ger företag och invånare möjlighet till internetanslutningar med hög hastighet. Sagabiografen i Höganäs är en av användarna av det öppna stadsnätet och ägaren "Bosse bia" är väldigt nöjd.

Ett öppet stadsnät ger frihet för kunderna

Genom att vara ”öppet” tillåter nätet olika tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster över samma fysiska infrastruktur, vilket ökar konkurrensen och ger kunderna friheten att välja mellan olika tjänster och leverantörer. Det öppna stadsnätet kallas också fibernätet, och det är Höganäs Energi som äger nätet.

Fiberutbyggnaden på Kullahalvön startade på 90-talet

Fiberutbyggnaden i Höganäs kommun har varit en relativt lång resa. Redan 1996 drogs den allra första fiberledningen i Höganäs kommun, då mellan Stadshuset och biblioteket. Därefter kopplades kommunens skolor upp till fiber. I början av år 2005 fick det första villaområdet i Viken fiber och sedan var det relativt lugnt fram till den stora utbyggnaden av fibernätet startade i Mölle år 2014. Året därpå tog Höganäs kommun i sin bredbandsstrategi beslutet att alla i kommunen skulle få tillgång till fiber. Sedan dess har Höganäs Energi grävt fibernät på hela Kullahalvön, ett arbete som avslutade i september 2019 då Kullens fyr kopplades in som sista fastighet.

Det öppna stadsnätet stödjer digital omvandling

Stadsnätet möjliggör inte bara snabb internetuppkoppling för privatpersoner utan stödjer också den digitala omvandlingen av lokala företag, främjar distansarbete och underlättar tillgången till digitala utbildningsresurser och hälsovårdstjänster.

Sagabiografen är ett av de lokala företagen som på senare tid har anslutit sig till det öppna stadsnätet. I takt med att digitaliseringen fortskrider blir tillgången till pålitlig och snabb internetanslutning alltmer kritisk för alla samhällsaspekter. Med fiber kan vår lokala bio hämta hem filmer och visa de senaste filmerna med den bästa uppkopplingen. Tidigare kunde det ta flera dygn att ladda ner en film, nu går det endast på några timmar. Bosse Svensson eller "Bosse bia" som ägaren av Sagabiografen kallas, tycker det öppna stadsnätet är helt fantastisk! Genom den digitala infrastrukturen attraherar Kullahalvön också nya företag, främjar innovation och skapar en grund för hållbar tillväxt och utveckling.

Höganäs Energi och det öppna stadsnätet skapar helt enkelt hållbarhet för Kullahalvön.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: