Ökade intäktsramar för Höganäs Energi Elnät från Energimarknadsinspektionen

Rapsfält och träd mot blå himmel. En elstolpe med luftlinjer syns på bilden. 

Trots nya intäktsramar från Energimarknadsinspektionen för 2024–2027, fortsätter Höganäs Energi Elnät enligt sin långsiktiga plan arbetet med att förbättra och underhålla elnätet på Kullahalvön.

Energimarknadsinspektionen bestämmer de högsta avgifterna som elnätsbolagen i Sverige får ta ut från sina kunder över en period på fyra år, vilket kallas för intäktsramar. I början av april fastställdes dessa intäktsramar för åren 2024 till 2027. De är högre än de som gällde för den tidigare perioden.

Höganäs Energi Elnät nyttjar inte intäktsramens fulla potential

Höganäs Energi Elnät har inte använt hela sin tilldelade intäktsram tidigare och planerar inte att göra det under de nästa fyra åren heller. Med stöd från vår ägare, Höganäs kommun, strävar vi efter att bidra till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet för Kullahalvön. Vårt mål är att hålla elnätsavgifterna på en hållbar nivå för både boende och företagare.

Kontinuerlig utveckling av elnätet på Kullahalvön

Vi fortsätter vår plan att gräva ner alla luftledningar fram till år 2030. I de kommande fyra åren kommer vi att uppgradera några fördelningsstationer för att de också fortsättningsvis ska kunna hantera och distribuera el på ett hållbart sätt. Med den ökande befolkningen och näringslivet på Kullahalvön, planerar vi att utvidga och förbättra vårt lågspänningsnät. Alla dessa åtgärder gör vi så kostnadseffektivt som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Carlsson, VD för Höganäs Energi, tel 042-33 72 20, sven.carlsson@hoganas.se
Ulf Liljefors, Elnätschef på Höganäs Energi, tel 042-33 74 91, ulf.liljefors@hoganas.se

Läs mer om Energimarknadsinspektionens beslut: Elnätsföretagens intäktsramar 2024-2027 - Energimarknadsinspektionen (ei.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: