Fjärrvärmepriser och förbrukningsstatistik

Fjärrvärmepriset för näringsidkare och flerfamiljshus beror både på dimensjoneringen av fjärrvärmesystemet samt energiförbrukningen.

Kostnad för leverans av fjärrvärme till näringsidkare och flerfamiljshus

Fjärrvärmepriset för näringsidkare som täcker huvuddelen av sitt värmebehov med fjärrvärme består av två komponenter, effektpris och energipris.

Effektpriset består av en fast del och en rörlig del. Dimensioneringen av fjärrvärmesystemet utgår från uttaget under den allra kallaste perioden på året och det är genomsnittet av de tre högst uppmätta dygnsmedelseffekterna de senaste 24 månaderna, som ligger till grund för beräkning av ditt effektpris.

Energipriset är också tvådelad och speglar att kostnaden för att producera värme varierar över året med den högsta kostnaden på vintern.

Kostnad för att ansluta sig till fjärrvärmenätet

Nyanslutning/efteranslutning till fjärrvärmenätet prissätts separat genom offert och kommer i tillägg till effekt- och energipriser. Anslutningsavgiften varierar beroende på värmebehov, dimensioner samt avstånd till befintlig ledning.

Fjärrvärmepriser exklusive moms för näringsidkare, från den 1 januari 2023

Effekt

Effektpris,
fast del

Effektpris,
rörlig del

Energipris,
dec-mars

Energipris
april -nov

<49 kW

3 000 kr

920 kr/kW

66 öre/kWh

24 öre/kWh

50 - 149 kW

8 000 kr

820 kr/kW

66 öre/kWh

24 öre/kWh

150 - 400 kW

23 000 kr

670 kr/kW

66 öre/kWh

24 öre/kWh

>400 kW

43 000 kr

620kr/kW

66 öre/kWh

24 öre/kWh

Se statistik i fjärrvärmeportalen

Logga in i vår fjärrvärmeportal Länk till annan webbplats. för att se din fjärrvärmeförbrukning.

Användarnamn: Ditt kundnummer
Lösenord: De 6 första siffrorna i ditt personnummer eller ditt organisationsnummer

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad:

Sidans innehåll