Höganäs Energis elnät för BRF och företag på Kullahalvön

Elnätet på Kullahalvön ägs av Höganäs Energi och vi ser till att alla företag och BRFer som verkar här har ett stabilt och välfungerande elnät. Elleveransen säkerställer vi genom dagliga insatser från våra medarbetare som oavsett väderlek tryggar elnätets funktion med regelbundet underhåll, förbättringar och snabba reparationer vi driftstörningar.

Information för installatörer

Använd Elsmart till för- och slutanmälningar och ge Höganäs Energi kod till byggskåpet vid byggström.

Använd Elsmart till för- och slutanmälningar och ge Höganäs Energi kod till byggskåpet vid byggström.

Strömavbrott och avbrottsersättning

Hur du kan felsöka, tips om vad du kan gör under och efter ett avbrott samt villkor för avbrottsersättning.

Hur du kan felsöka, tips om vad du kan gör under och efter ett avbrott samt villkor för avbrottsersättning.

Elnätspriser

Kostnader för näringsidkare och dig med ett högspänningsavtal.

Kostnader för näringsidkare och dig med ett högspänningsavtal.

Mikroproduktion

Information för dig som producerar egen el.

Information för dig som producerar egen el.

Ledningsutsättning

Få information så du inte gräver av en kabel i onödan.

Få information så du inte gräver av en kabel i onödan.
Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad:

Sidans innehåll