Kontrollrummet

På den här sidan visar vi intressanta mätvärden. Fler kommer, håll utkik.

Höganäs

Höganäs

Mölle

Viken

Jonstorp

Arild

Nord Pool

Den nordiska elbörsen drivs av Nord Pool som också är den ledande kraftmarknaden i Europa. Här kan du se systempriset, dvs spotpriset som beräknas. För södra Sverige gäller priset för elområde 4 (SE4 på kartan). Höganäs Energi Handel AB köper in el till volymviktat spotpris.

Elproduktion och koldioxidutsläpp

Elektricitetskartan utvecklas och underhålls av Tomorrow. Målet är att hjälpa mänskligheten att nå en hållbar existens i sina dagliga val genom att göra statistik om klimatpåverkan tillgänglig för alla.

Intressanta länkar till mätvärden:

Svenska Kraftnäts kontrollrum

Vädret i Höganäs just nu