Spara upp till 20% av dina energikostnader - värmepumpprojekt blev en succé!

Easyflex, värmepumpstyrning från Höganäs Energi

I början av 2022 hade Höganäs Energi ett testprojekt med styrning av värmepumpar. 50 villaägare i Kullabygden deltog och resultaten från projektet blev så upplyftande att Höganäs Energi nu erbjuder tjänsten Easyflex på permanent basis.

Easyflex går i korta drag ut på att Höganäs Energi optimerar kundens värmepump utifrån timpriset på el. Värmeproduktionen reduceras under de dyraste timmarna och ökar när elpriset är lägre. För kunden innebär detta en kostnadsbesparing på 15–20% per år och det utan att värmekomforten hemma påverkas nämnvärt.

- Att kunna hjälpa kunderna med att spara energi och pengar genom styrning av värmepumpen känns helt rätt i tiden, säger Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi.

För att kunna beställa tjänsten Easyflex är det ett villkor att kunden tillhör Höganäs Energis elnät samt att kunden har ett timprisavtal på elhandel. Elhandelsavtalet kan kunden ha med valfri leverantör.

På sen höst, vinter och tidig vår går största delen av värmepumpens produktion till uppvärmning, på sommaren är det mer varmvatten. Tjänsten Easyflex passar lika bra sommar som vinter och på sikt kommer det ännu fler funktioner som möjliggör ytterligare reduktion av energiförbrukning.

På Höganäs Energis hemsida finns mer information om Easyflex.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi, tel 042-33 74 21, anders.kallin@hoganas.se.

Höganäs Energi är ett kommunalägt energibolag som levererar elnät, fiber, fjärrvärme, elhandel och energilösningar till Kullabygden i Nordvästra Skåne. Höganäs Energi består av två bolag; Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB, som sedan 1956 har distribuerad el till hela Kullabygden.
https://www.hoganasenergi.se/ Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: