Sidans innehåll

Easyflex, värmepumpstyrning från Höganäs Energi

Styr värmepumpen via Easyflex - reducera energiförbrukningen och spar pengar

EasyFlex fungerar på de flesta vattenburna värmepumpar och ger dig möjlighet att styra värmepumpen så att den jobbar hårdare på de billigaste elpristimmarna.

Easyflex - tjänsten för dig som vill spara energikostnader

EasyFlex är en tjänst som ger dig möjlighet att tillsammans med timprisavtal på el, styra värmepumpen så att den jobbar hårdare på de billigaste elpristimmarna. EasyFlex fungerar på de flesta vattenburna värmepumpar, oberoende av fabrikat och ålder på värmepumpen. Förutom att du som villaägare sparar energikostnader, så bidrar du också till jämnare belastning i elnätet, och att energin kan användas effektivare.

Hur mycket energi kan jag spara med Easyflex?

Beräknat energibesparing under första året är cirka 15-20 %. På sikt kommer besparingen öka väsentligt till cirka 25-35 %. Detta kommer vara möjligt tack vare de självlärande algoritmer som individuellt anpassar värmepumpens drift i varje hushåll.

Vad kostar Easyflex?

Kostnaden för EasyFlex är tvådelat. En engångskostnad för hårdvara, installation och driftsättning, samt en månadskostnad för abonnemang. Kostnaden varierar beroende på om du är kund hos Höganäs Energi Handel eller ej.

Elhandelskund hos
Höganäs Energi Handel

Elhandelskund hos
annan elhandelsleverantör

Hårdvara, installation och driftsättning
1 995 kr

Hårdvara, installation och driftsättning
2 495 kr

Abonnemang 99 kr/månad

Abonnemang 149 kr/månad

 

Vem kan använda Easyflex?

För att använda Easyflex är det vissa villkor som måste uppfyllas:

  1. Du har en vattenburen värmepump.  
  2. Du är elnätskund hos Höganäs Energi.
  3. Du har ett timprisavtal för elhandel.
    Har du ett rörligt elavtal med Höganäs Energi Handel eller en annan leverantör, behöver du byta till timprisavtal. 

Hur fungerar Easyflex?

Höganäs Energis tekniker kopplar in en kommunikationsenhet i värmepumpen och installationen tar cirka 20 minuter. Denna hårdvara ger värmepumpen varje dygn ett optimerat körschema, om vilka timmar som är mest prisfördelaktiga att producera värme och varmvatten. Därmed blir värmepumpens drift optimerad, t.ex. att vissa timmar skall värmepumpen pausa, vissa timmar låter den värmepumpen ”gasa på” lite mer för att elpriset är lågt osv.
Det behövs ett vägguttag (230W) nära värmepumpen till kommunikationsenheten. 

Med tiden så kommer det flera funktioner i EasyFlex, som också sparar energi, såsom flexibelt inomhusklimat, olika ekonomilägen, hemma/borta lägen m.m. Under de första månaderna är det timprisstyrning som du får njuta mest nytta av.
databladet för EasyFlex , 82.8 kB. ser du tekniska specifikationer.

Hur sparar jag pengar och energi med Easyflex?

Besparingen av energi varierar beroende på årstiderna. 
På vinter, tidig vår och senhöst flyttas produktion av värme och varmvatten från dyrare till billigare timmar. Det motsvarar ca 2–4 timmar av av värmepumpens driftstid per dygn. Exakt utfall beror på storlek på varmvattenberedare och hur mycket varmvatten som förbrukas i hushållet.
På sommaren flyttas nästan 100% av varmvattenproduktionen från dyrare till billigare timmar. Det är minimalt med värmeproduktion på denna tid av året.

Tillsammans med kommunikationsenheten i värmepumpen får du också en inomhussensor. Denna tillsammans med de självlärande/individuella algoritmerna, anpassar styrningen till respektive fastighets termiska tröghet, där bl.a. också väderprognosinformation påverkar. På sen vår och tidig höst kan väderprognosstyrning förbättra prestandan och den termiska trögheten påverkar väldigt olika från hus till hus.

Framtida utveckling

En framtida utveckling är möjligheten att själv välja komfortstyrning/besparingsnivå via Höganäs Energis app/mina sidor.
De självlärande algoritmerna tillsammans med med komfortstyrning ger dig möjlighet att välja en varierad innetemperatur och också en väsentlig ökad besparing av kWh under höst/ vintersäsong.
Exempel: Du har har normal inomhustemperatur 21 grader +/- 1 grad, men när elpriset är över en viss nivå accepterar du att sänka temperaturen ner till t.ex. 18 grader. Även du som har braskamin vill kunna använda en sådan inställning för att minska elförbrukningen. 
Eftersom detta handlar om inbesparade kWh, är det inte bara skillnaden i timpris inkl. moms som sparas, utan hela elkostnaden inklusive elskatt och överföringsavgift som bortfaller.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: