Sensorer till nytta för Kullahalvöns invånare

Rod och vit livboj märkt med texten Höganäs kommun, som hänger på en stolpe vid ett träräcke. En brygga, blå himmel och blått hav med badande barn syns i bakgrunden. 

Sedan fem år tillbaka använder Höganäs Energi radiotekniken LoRaWAN och sensorer för att mäta badtemperaturerna i vattnet runt Kullahalvön. Höganäs kommun är också med och ansluter fler och fler sensorer med olika användningsområden.

Höganäs kommun och Höganäs Energi ser fortlöpande på nya möjligheter för samarbeten med sensorer till det bästa för Kullahalvöns invånare.

Förmedling av data och digitala signaler mellan sensor och kund

I juli 2018 installerade Höganäs Energi en öppen stadshubb på Kullahalvön med radiotekniken LoRaWAN. En stadshubb är en trådlös infrastruktur av radiovågor som kommunicerar med sensorer. Den öppna stadshubben är som ett öppet stadsnät (fibernät), men för Internet of Things. I fibernätet förmedlar vi internet, TV och telefoni med hög kvalitet och hastighet. I den öppna stadshubben förmedlar vi data och digitala signaler mellan en sensor och kunden.

Hur Höganäs kommun använder sensorer

Höganäs kommun är en av kunderna som använder sensorer med LoRaWAN-teknik till nytta för Kullahalvöns invånare. Under 2022 hade ett vårdboende i kommunen sensorer som varnade när en dörr öppnades, och kommunen testade också temperaturmätning i läkemedelsrum och medicinkylskåp. Under 2023 har Höganäs omsorg testat ut fuktsensorer i sängar, ett test som har lett till att det går längre tid innan inkontinensskydd behöver bytas, något som ger en mer sammanhängande sömn för omsorgstagaren.

Kommunen provar också ut sensorer som visar var det finns lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta är till stor hjälp både för den som ska parkera och för kommunen i sin planering av nya parkeringsplatser.

Flera användningsområden för sensorer

Det är bara fantasin som sätter gränser för hur vi kan använda LoRaWAN tekniken. Sensorerna kan till exempel mäta temperatur, fukt, ljusstyrka, ljudnivå, rörelse, lufttryck, luftkvalitet, ljusnivå och position. Sedan innan har vi mätning som visar om livbojorna hänger på sin plats och om papperskorgar behöver tömmas, och senaste tillskott är mätning av havsvattennivån vid Höganäs hamn.

Andra företag och kommuner använder sensorer för att veta hur ofta toalettdörrar öppnas, något som underlättar i planering av städning och påfyllning av toalettpapper. Att kunna mäta temperatur, syre- och ljudnivå i klassrum är också möjligt med denna teknik.

Erfarenheterna från förra årets test med dörrsensor på vårdboende går att överföra till sensorer på fönster. Att få meddelande om ett fönster som står öppet efter arbetsdagens slut, gör det möjligt att stänga fönstret innan larmet går och vaktbolaget rycker ut. På så sätt kan kunden undvika falskt larm och på sikt också spara pengar för väktartjänster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi, tel 042-33 74 21, anders.kallin@hoganas.se.

Tecumseh Hollis, geodatachef på Höganäs kommun, tel 042-33 74 77, tecumseh.hollis@hoganas.se.

Höganäs Energi är ett kommunalägt bolag som levererar energilösningar inom elnät, elhandel, solceller, laddstolpar, fiber och fjärrvärme till Kullahalvön i Nordvästra Skåne. Höganäs Energi består av två bolag; Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB, som sedan 1956 har distribuerad el till hela Kullabygden.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: