Välbesökt informationskväll

Människor som sitter med ryggen mot fotografen och tittar på en skärm.

Närmare 90 personer kom på Höganäs Energi informationskväll om batterier den 31 januari 2024.

En engagerad publik lyssnade till Höganäs Energis information om solceller och batterier och hur egen energiproduktion kan lagras. Frågorna var många och Höganäs Energis solcellsansvarige samt vår kollega från Solotec besvarade dem fortlöpande.

Intresset för solcellsproduktion och energilagring är stort och både informationskvällen om solceller som vi hade i december samt denna om batterier nu i januari, visar att möten som detta är viktigt. Höganäs Energi har olika arrangemang och vill du veta när nästa tillfälle är, ser du det i vår app eller under nyheter på vår hemsida.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: