Behaglig och miljövänlig uppvärmning

Återvunnen energi ger dig ger dig effektiv uppvärmning som är snäll mot miljön. Istället för att varje hus har sin egen uppvärmning levereras värmen från en central anläggning. I Höganäs kommun produceras värmen huvudsakligen genom spillvärme från Höganäs AB. Fördelarna med fjärrvärme är många. Du slipper oroa dig för köldknäppar och leveranssäkerheten är hög. Priset är fast och justeras en gång om året. I fastigheten monteras en värmeväxlare som inte är mycket större än ett badrumsskåp. Den sköter sig själv och kräver ingen påfyllnad av bränsle.

Fjärrvärmenätet i Höganäs

I Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen och 253 av 290 kommuner har fjärrvärme. Helsingborg värms till cirka 80 procent med fjärrvärme.

 

Höganäs Energi levererar fjärrvärme till 86 villor och 151 flerfamiljsbostäder och offentliga byggnader i Höganäs, vilket är totalt 237 fastigheter. Sammanlagt är fjärrvärmenätet drygt 20 kilometer långt och vi levererar cirka 45 GWh/år.

 

Sedan fjärrvärme introducerades 2005 har miljön i Höganäs förbättrats avsevärt genom att koldioxidutsläppen minskat med ca 12 000 ton per år.

 

Fjärrvärmen till Höganäs centralort produceras upp till 90% med spillvärme från industriprocesserna hos Höganäs AB.

Höganäs AB tillverkar järn- och metallpulver. Råvarorna järnmalm och återvunnet skrot värms i produktionen upp till mellan 800 och 1000 grader i stora ugnar. I processen uppstår spillvärme i form av heta rökgaser och upphettat kylvatten.

 

Den mesta spillvärmen hos Höganäs AB har tidigare varit en outnyttjad energireserv. Genom utbyggnaden av fjärrvärmenätet kan nu all värme utnyttjas.

 

När spillvärmen inte räcker till, sker så kallad spetseldning (tillskottsuppvärmning) i vår panncentral med hjälp av bio-olja eller gas.

 

Miljövärden 2020

 

Återvunnen energi, industriell spillvärme 78,71 %
Förnybart (bioolja och tallbecksolja) 21,29 %
Andel fossila bränslen (naturgas) 0 %
Emission av växthusgaser, förbränning 0,25 g CO2 ekv/kWh
Emission av växthusgaser, transport och produktion av bränslen 1,02 g CO2 ekv/kWh
Klimatpåverkan för använd el 0 g CO2 ekv/kWh
Levererad mängd värme 42 GWh

 

Informationsfilmer

Så fungerar det

I den centrala uppvärmningsanläggningen upphettas vatten till hög temperatur. Normalt håller vattnet 75  till 90 grader när det pumpas ut i fjärrvärmenätet. Riktigt kalla vinterdagar kan det vara närmare 120 grader. 

 

När det uppvärmda vattnet når fram via den så kallade "framledningen" till en fastighet leds det in i en fjärrvärmecentral. En värmeväxlare i centralen överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens egna värmesystem, och en annan värmeväxlare överför värmen till tappvarmvattnet i kranarna. Vid överföringen kyls fjärrvärmevattnet ner och värmeväxlarna pumpar sedan tillbaka det nerkylda vattnet i en returledning till fjärrvärmeverket, där det värms upp på nytt.

 

Fjärravläsning

Vi läser av din fjärrvärmemätare per automatik varje månad utan att behöva besöka dig. Du betalar bara för den energi du faktiskt har använt. Strömmen måste vara på för att vi ska kunna fjärr-avläsa mätaren. Om strömmen inte är på gör vi en beräknad mätarställning.

 

Mina sidor kan du få statistik över din energianvändning. Det kan hjälpa dig att bli mer energieffektiv. Inloggningsuppgifterna hittar du på din faktura.

Fjärrvärmelagen

Lagen från 2008 stärker dina rättigheter som kund och ger oss fjärrvärmeleverantörer ett ramverk att följa. Följande områden regleras av lagen

  • Prisinformation
  • Avtal och förhandling
  • Medling och avtalsvillkor
  • Avstängning av fjärrvärme
  • Skadeersättning vid avbrott
  • Förhandlingar om tillträde till rörledning
  • Redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Läs mer hos Energimarknadsinspektionen.