Behaglig och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme

Återvunnen energi ger dig ger dig effektiv uppvärmning som är snäll mot miljön.

Istället för att varje hus har sin egen uppvärmning levereras värmen från en central anläggning. I Höganäs kommun produceras värmen huvudsakligen genom spillvärme från Höganäs AB. Fördelarna med fjärrvärme är många. Du slipper oroa dig för köldknäppar och leveranssäkerheten är hög. Priset är fast och justeras en gång om året. I fastigheten monteras en värmeväxlare som inte är mycket större än ett badrumsskåp. Den sköter sig själv och kräver ingen påfyllnad av bränsle.

Fjärrvärmepriser

Felsökning och underhåll

Frågor & Svar

Fjärrvärmenätet i Höganäs

Vi levererar fjärrvärme till 82 villor och 192 flerfamiljsbostäder vilket är totalt 274 fastigheter. Sammanlagt är fjärrvärmenätet drygt 20 kilometer långt och vi levererar ca 50 GWh/år. Sedan fjärrvärme introducerades 2005 har miljön i Höganäs förbättrats avsevärt genom att koldioxidutsläppen minskat med ca 12 000 ton per år.

 

Här kan du öppna en PDF som visar fjärrvärmenätet i Höganäs

Fjärrvärme Höganäs

Spillvärme från Höganäs AB

Fjärrvärmen till Höganäs centralort produceras till 85% med spillvärme från industriprocesserna hos Höganäs AB. Resten skapas i en panncentral genom eldning med olja eller gas.

Höganäs AB är störst i världen på järn- och metall pulver och har sin största produktionsanläggning i Höganäs. Pulvret används främst för att pressa maskindelar inom fordonsindustrin och större delen av produktionen exporteras över hela världen. 

 

Framställningen av pulvret är energikrävande och råvarorna järnmalm och återvunnet skrot värms upp till mellan 800 och 1000 grader i stora ugnar. I processen uppstår spillvärme i form av heta rökgaser och upphettat kylvatten. 

 

Den mesta spillvärmen hos Höganäs AB har tidigare varit en outnyttjad energireserv. Genom utbyggnaden av fjärrvärmenätet kan nu all värme utnyttjas. 

Vill du veta mer?

Driftinformation

Se aktuell driftinformation och anmäl dig till att få driftmeddelanden via sms.

Kundservice

Kontakta kundservice via telefon eller mejl om du har frågor eller vill göra en felanmälan. 

Fiber

Fiber ger dig blixtsnabbt internet, driftsäker och billig telefoni samt nya möjligheter för digital tv.