Sidans innehåll

Hur du beställer och ansluter dig till fjärrvärmenätet i Höganäs

Fjärrvärme är en efterfrågad och omtyckt värmekälla bland boende i Höganäs centralort. För att Höganäs Energi ska fortsätta bygga ut fjärrvärmenätet måste det finnas ett intresse bland invånarna.

Vad avgör om Höganäs Energi bygger ut fjärrvärme där du bor

Utbyggnaden av fjärrvärme i Höganäs styrs till stor del av vilken efterfrågan vi har på fjärrvärme i olika områden. Om du är intresserad av att ansluta dig till fjärrvärme kan du lämna in en intresseanmälan Länk till annan webbplats. för fjärrvärme. En intresseanmälan är inte bindande och vi kommer att återkoppla till dig med information om vilka möjligheter som finns där du bor. Intresseanmälningar är viktiga för oss när vi planerar den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Priser och förutsättningar för anslutning för villaägare (småhus)

Prisbilden och möjligheterna för att ansluta till fjärrvärmenätet i Höganäs beror om det finns fjärrvärmerör i närheten av där du bor.

Finns det fjärrvärme vid din tomtgräns är det inga problem med en anslutning. Anslutning görs till närmaste husvägg och du betalar en anslutningsavgift till Höganäs Energi.

Själva fjärrvärmecentralen och installation av denna tillkommer. Du beställer och betalar fjärrvärmecentral och installation från valfri installatör (rörläggare). Detta är inget som Höganäs Energi levererar.

Finns det fjärrvärme i ditt närområde kan du också få ansluta dig till fjärrvärmenätet. I tillägg till anslutningsavgiften får du betala för dragning av fjärrvärmerör till ditt hus.

Själva fjärrvärmecentralen och installation av denna tillkommer. Du beställer och betalar fjärrvärmecentral och installation från valfri installatör (rörläggare). Detta är inget som Höganäs Energi levererar.

Är ni flera som önskar fjärrvärme gör Höganäs Energi en undersökning av hur många som är intresserade och vad det skulle kosta.  Om ni är tillräckligt många intresserade och kostnadsbilden är rimlig för både er och oss, lämnar vi ut offerter till alla boende i området. Du betalar då till Höganäs Energi en nyanslutningsavgift för gruppanslutning.

Själva fjärrvärmecentralen och installation av denna tillkommer. Du beställer och betalar fjärrvärmecentral och installation från valfri installatör (rörläggare). Detta är inget som Höganäs Energi levererar.

Krav till fastigheter som önskar fjärrvärme

Beroende på dina förutsättningar kan det vara en väldigt snabb och enkel process samtidigt som det i andra fall kan vara mer komplicerat för dig att få fjärrvärme installerat i din fastighet. Har du idag vattenburen värme är det enklare att installera fjärrvärme. Har du däremot direktverkande el eller någon annan form av uppvärmning så kan du behöva konvertera till vattenburet uppvärmningssystem.

Vid inkoppling av fjärrvärme är det flera moment som ska göras. Vi delar det i två huvudmoment; Anslutning av fjärrvärme och Installation av fjärrvärmecentral.


Anslutning av fjärrvärme

 1. Planering
  Vi kommer hem till dig för att tillsammans gå igenom var indragning av servisledningen på bästa sätt ska komma in genom väggen.

 2. Markering av ledningar
  Innan vi gräver upp gatan för att dra fjärrvärmerör markerar vi de rör och installationer som redan finns, t ex för el, tele, bredband, vatten och avlopp.

 3. Hål i väggen
  Som steg 3 gör vi ett hål i grundmursväggen där rören ska gå in i ditt hus.

 4. Grävarbete
  När vi grävt upp gatan gräver vi en smal kanal fram till din husvägg.

 5. Montering av rör
  När rören och avstängningsventilerna har svetsats, provtrycks installationen så att vi ser att allt är i sin ordning.

 6. Återställning av utsida
  Vi fyller igen gatan och eventuella kanaler i din trädgård. Samtidigt tätar vi hålet där rören går in i din grundmursvägg från utsidan. Senare asfalteras även gatan på nytt

 7. Återställning av insida
  Hålen och runt om där fjärrvärmen kommer in, snyggas till och tätas.

Installation av fjärrvärmecentral

Punkt 1-4 utför den installatör som du anlitar för montering av fjärrvärmecentral.

 1. Installering av fjärrvärmecentral
  Samma dag som din gamla värmeanläggning kopplas ut bör den nya fjärrvärmecentralen monteras samt kopplaa på fjärrvärmen.

 2. Isolering av rör
  Alla rör som blivit fria i samband med installationen isoleras.

 3. Elanslutning
  Eluttag installeras bredvid fjärrvärmecentralen. Temperaturgivare monteras utomhus.

 4. Städning
  Nu är det dags för städning och göra i ordning och inreda ditt nya rum.

 5. Besiktning
  Höganäs Energi gör en ut- och invändig besiktning och går igenom fjärrvärmecentralens funktioner med dig.
Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: