Sidans innehåll

Fjärrvärmekostnad och din fjärrvärmeförbrukning

Vi levererar fjärrvärme i Höganäs centralort och priset skiljer sig beroende på om du är näringsidkare eller om du är privatperson och bor i villa.

Kostnad och villkor för leverans av fjärrvärme till småhus

Höganäs Energi skiljer på fjärrvärmekostnad för näringsidkare och för de som bor i småhus. Med småhus menas villor där kunder har huset till enskilt bruk.

Kostnad för näringsidkare ser du på sidan fjärrvärmepriser för företag.

Fjärrvärmepriset för småhus (enskilt bruk) med effekt upp till 20 kW består av ett fast pris och ett energipris.

Fjärrvärmepriser för småhus, inkl. moms, från den 1 januari 2024

Produkt

Pris

Fast avgift inkl. försäkring*

4 375 kr/år

Energipris

82,0 öre/kWh

Efteranslutningsavgift, fjärrvärmerör finns vid tomtgränsen

65 000 kr

Efteranslutningsavgift, fjärrvärmerör måste dras

Prissätts separat

Nyanslutningsavgift för gruppanslutning

Prissätts separat


Fjärrvärmepriser för småhus, inkl. moms, för perioden 1 januari - 31 december 2023

Produkt

Pris

Fast avgift inkl. försäkring*

4 375 kr/år

Energipris

78,0 öre/kWh

Efteranslutningsavgift, fjärrvärmerör finns vid tomtgränsen

65 000 kr

Efteranslutningsavgift, fjärrvärmerör måste dras

Prissätts separat

Nyanslutningsavgift för gruppanslutning

Prissätts separat

* Alla villakunder med fjärrvärme är omfattade av en gruppförsäkring som Höganäs Energi har tecknat med Sinfra , 323.1 kB.. Försäkringen är en självriskelimineringsförsäkring som är tänkt att ersätta en fjärrvärmekunds självrisk på dennes villa-/hemförsäkring i händelse av ersättningsbar skada uppkommen på fjärrvärmecentral och/eller värmesystem. 

Villkor för leverans av fjärrvärme till småhus i Höganäs

Leveransgränsen för villor är efter servisventilerna i fastighetens grundmur. Höganäs Energi installerar en mätare och svarar för energimätning hos dig. Du svarar för installation av fjärrvärmeväxlare, för mottagande av värmeleveransen samt all anpassning av din anläggning efter värmeväxlaren. Du svarar även för sanering, rivning, skrotning och borttransport av befintlig utrustning.

Se din förbrukningsstatistik för fjärrvärme från Höganäs Energi

Du kan följa din fjärrvärmeförbrukning, se årets och tidigare års förbrukning och jämför förbrukning mellan åren. Du kan se förbrukning upp till fem år tillbaka i tid, förutsatt att du har varit kund hos oss så länge.

Höganäs Energi läser av din fjärrvärmemätare per automatik utan att vi behöver besöka dig och du betalar bara för den energi du faktiskt har använt. Strömmen måste vara på för att vi ska kunna fjärr-avläsa mätaren. Om strömmen är avstängd gör vi en beräknad mätarställning.

Fjärrvärmeportal

Logga in i vår fjärrvärmeportal Länk till annan webbplats. för att se din fjärrvärmeförbrukning.

Användarnamn: Ditt kundnummer
Lösenord: De 6 första siffrorna i ditt personnummer eller ditt organisationsnummer

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: