Sidans innehåll

Fjärrvärme för dig som bor i Höganäs centralort

I mitten av 2000-talet introducerade Höganäs Energi fjärrvärme i Höganäs centralort. Fjärrvärmen produceras med restenergi från Höganäs AB och fjärrvärmesystemet ger stabil uppvärmning.

I Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen och 253 av 290 kommuner har fjärrvärme. I vår grannkommun Helsingborg står fjärrvärmen för cirka 80 procent av all uppvärmning.  

Höganäs Energi levererar fjärrvärme till mer än 290 flerfamiljsbostäder och offentliga byggnader i Höganäs. Sammanlagt är fjärrvärmenätet drygt 20 kilometer långt och vi distribuerar cirka 45 GWh/år.

Sedan fjärrvärme introducerades 2005 har miljön i Höganäs förbättrats avsevärt genom att koldioxidutsläppen minskat med ca 12 000 ton per år.

Fjärrvärmen produceras med restenergi från industrin

Upp till 90 procent av energin kommer från industriprocesserna hos Höganäs AB. De tillverkar järn- och metallpulver och råvarorna järnmalm och återvunnet skrot värms i produktionen upp till mellan 800 och 1000 grader i stora ugnar. I denna process uppstår restenergi i form av heta rökgaser och upphettat kylvatten.

Det mesta av restenergin hos Höganäs AB var tidigare en outnyttjad energireserv. Genom utbyggnaden av fjärrvärmesystemet utnyttjar vi nu denna värme.

Om restenergin inte räcker till, sker så kallad spetseldning (tillskottsuppvärmning) i vår panncentral med hjälp av bio-olja eller gas.

Så fungerar fjärrvärmesystemet i Höganäs

I den centrala uppvärmningsanläggningen upphettas vatten till hög temperatur. Normalt håller vattnet 75 till 100 grader när det pumpas ut i fjärrvärmenätet. Riktigt kalla vinterdagar kan det vara närmare 120 grader.

Det uppvärmde vattnet förs i rör till kundens fastighet var leds in till kundens fjärrvärmecentral. En värmeväxlare i centralen överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens egna värmesystem, och en annan värmeväxlare överför värmen till fastighetens varmvatten. Vid överföringen kyls fjärrvärmevattnet ner i värmeväxlarna och sedan pumpas det nerkylda vattnet tillbaka i returledningen till fjärrvärmeverket, där det värms upp på nytt.

Hur gör du en felanmälan för fjärrvärmesystem?

Kommer det inget varmvatten i kranen, eller får du ingen värme i din fastighet? Då kan det vara problem med din fjärrvärmeanläggning. Om du inte kan lösa det på egen hand är du välkommen att kontakta oss.

Först kontrollera temperaturen i ditt fjärrvärmesystem

Kontrollera temperaturen på ledningen från fjärrvärmeverket. Det ska vara minst 65 grader sommartid och högre vintertid.

  • Vid normal temperatur på innkommande fjärrvärmevattan kontaktar du en rörläggare för felsökning i din fjärrvärmecentral.
  • Vid lägre temperaturer, se om det finns driftinformation om avbrott.

Är temperaturen för låg och det inte finns någon driftinformation om avbrott, ringer du till Höganäs Energis kundservice.
Mån-fre kl 9-12 och 13-15, ring 042 - 33 74 00.
Övrig tid, ring journummer 042 - 34 36 00.

Miljövärden för fjärrvärme från Höganäs Energi

Miljövärden för fjärrvärme från Höganäs Energi 2023Återvunnen energi, industriell restenergi

65,75%

Förnybart (bioolja och tallbecksolja)

25,01 %

Förnybart (el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution)

0,69%

Andel fossila bränslen (naturgas)

8,55 %

Emission av växthusgaser, förbränning

20,95 g CO2 ekv/kWh

Emission av växthusgaser, transport och produktion av bränslen

5,85 g CO2 ekv/kWh

Klimatpåverkan för använd el

0 g CO2 ekv/kWh

Levererad mängd värme

43 GWh

cirkeldiagram med tre delar; ljusblå 26 % förnybar energi, röd 8% fossil energi och 66% återvunnen energi.
Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: