Har du problem med din fjärrvärme?

Kommer det inget varmvatten i kranen, eller får du ingen värme i din fastighet? Då kan det vara problem med din fjärrvärmeanläggning. Om du inte kan lösa det på egen hand är du välkommen att kontakta oss - se nedan.

Privatperson

Kontrollera temperaturen på ledningen från fjärrvärmeverket. Det ska vara minst 65 grader sommartid och högre vintertid. Vid lägre temperaturer, se om det finns driftinformation om avbrott. Annars gör en felanmälan till 042 - 33 74 00 under kontorstid mån-fre 9-12 och 13-15. Övrig tid ring journummer 042 - 34 36 00. Om temperaturen från fjärrvärmeverket är som den ska kontaktar du en rörläggare för felsökning i din fjärrvärmecentral.

Näringsidkare

Ring 042 - 33 74 00 under kontorstid må-fre 9-12 och 13-15. Övrig tid ring journummer 042 - 34 36 00.