Sidans innehåll

Rådgivning, certifiering och säkerhetstjänster

Antigen du ska göra en energideklaration eller vill få kontroll på fastighetens driftsstatus och vårda den på bästa sätt, så har Höganäs Energi Handel tjänster för dig.

Med Energikartläggning får du som fastighetsägare hjälp med att skapa ett bra beslutsunderlag för hur ditt företag ska gå vidare med att genomföra åtgärder som effektiviserar er energianvändning.

Syftet med Energikartläggning är att undersöka och analysera anläggningen/fastigheten/byggnaden med målet att skapa ett beslutsunderlag med kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder som sedan kan kombineras till åtgärdspaket. En lönsamhetsanalys av åtgärderna kommer att göras och kostnadseffektiva åtgärderna prioriteras.

Läs mer i produktbladet Energikartläggning , 22.4 kB.

Med systemrådgivning får du dokumenterat nuläget för fastighetens tekniska system. I rapporten får du förslag och rekommendationer på utvecklingspotential och förbättringar. Detta kan hjälpa dig som fastighetsägare att prioritera och ta beslut om åtgärder i fastigheten.

Läs mer i produktbladet Systemrådgivning. , 20.6 kB.

Med Miljöcertifiering får du som fastighetsägare hjälp med att bedöma dina byggnader utifrån miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad i Drift eller Green Building.

Vill du sen gå vidare med en certifiering hjälper vi till med det också.

Syftet med Miljöcertifiering är att undersöka, analysera och bedöma hur miljömässigt hållbara dina byggnader är, därefter återkopplar vi med en status och vägledningsrapport med eventuella strategier i syfte att effektivisera och miljöcertifiera dina byggnader samt att skapa miljö- och klimatnytta.

Läs mer i produktbladet Miljöcertifiering. , 20.4 kB.

Med Inspect Värme får du som fastighetsägare kontroll på din värmeanläggning.

Vi testar hur effektivt och driftsäkert värmesystemet är.

Vi återkopplar med en status och vägledningsrapport med eventuella åtgärdsförslag i syfte att minska drift- och energikostnad.

Läs mer i produktbladet Inspect värme. , 23.7 kB.

Med Inspect Ventilation får du som fastighetsägare kontroll på dina ventilationsanläggningar.

Vi testar hur effektiv och driftsäker ventilationssystemen är.
Vi återkopplar med en status och vägledningsrapport med eventuella åtgärdsförslag i syfte att säkerställa gott inomhusklimat samt minska drift- och energikostnad.

Läs mer i produktbladet Inspect ventilation. , 24.1 kB.

Med din värme eller ventilationsanläggnings ”hjärna” (styrsystem) uppkopplad till internet får du som fastighetsägare bland annat kontroll över fastighetens aktuella driftstatus, tillgång till loggade och sparade värde och möjlighet att justera inställningar.

Du får t.ex fullständig kontroll på att temperaturen på varmvattencirkulationen är godkänd med loggning och dokumentation.När något blir fel eller avvikande i anläggningen har man möjlighet att ta emot larm från anläggningen till e-post eller mobiltelefon.

Vi är fabrikatsoberoende och kan hjälpa till att koppla upp befintlig DUC eller hjälpa till att installera ny uppkopplingsbar DUC enligt önskemål.

Läs mer i produktbladet Digital uppkoppling. , 21.6 kB.

Med TryggDrift avtal kan du lugnt luta dig tillbaka och förlita dig på att vi vårdar din på anläggning på ett effektivt sätt. Vi går regelbundet igenom anläggningen via internetuppkopplingen. Vi tar emot larm och hanterar dem enligt vår överenskommelse.

Vi följer loggar för att få optimal energianvändning samtidigt som klimatavtrycket blir så lågt som möjligt. På det viset får du ett jämnare inomhusklimat tillsammans med dokumenterad VVC temperatur som är en av punkterna i fastighetsägarens ansvar.

TryggDrift avtalet är skalbart vilket betyder att ni kan välja vilka tjänster som skall ingå utöver Driftövervakning, Larmhantering och Optimering.

Läs mer i produktbladet Tryggdrift avtal. , 22.5 kB.

Med utbildning i energifrågor står du bättre rustad till att ta hand om din fastighet.

Tillsammans med vår partner AddBrain erbjuder vi utbildningar inom bland annat Drift och skötsel av värmecentral och ventilation, Styr, regler- och övervakning, Systemintegration med mera.

Det finns också en övergripande teknikutbildning för styrelser, en perfekt möjlighet för bostadsrättsföreningens styrelse att få bättre inblick i fastigheten.

Utbildningarna är 2-4 timmar och de hålls antigen hos oss, eller hos er som kund. Digitala utbildningar är också möjligt.

Läs mer i produktbladet Utbildning. , 23.7 kB.

Med vår Teknisk Investeringsrapport får du ett instrument för aktuella projekt i din fastighet, hjälp med vägval i de fall man vill jämföra nyttan och konsekvenser mellan olika typer av konstruktioner och installationer.

Läs mer i produktbladet Teknisk investeringsrapport. , 22.6 kB.

Priser för rådgivning, certifiering och säkerhetstjänster

Priser exkl. moms för rådgivning, certifiering och säkerhetstjänster, från den 1 mars 2023

Produkt

Omfattning

Pris

Connect

Digital Uppkoppling

Byte av ”nyare” styr-enhet (DUC)

Bygga om äldre automatik med DUC

32 300 kr

48 600 kr

TryggDrift avtal

SMALL: larmhantering, optimering via digital uppkoppling, distanssupport,uppföljningsmöte
MEDIUM: Small + Inspect Kontroll + Utbildning
LARGE: Medium + Assistansservice

10 200 kr


15 000 kr
18 000 kr

Energideklaration

VIlla/hus
Flerbostadshus (1 hus)
Fastighet med 1 UC och max 3 hus
Större fastigheter

4 700 kr

10 800 kr
14 400 kr
Prissätts separat

Inspect Värme

Första besök, 1 värmeanläggning
Efterkommande besök

4 800 kr

3 600 kr

Inspect Ventilation

1 FTX aggregat
Tillkommande aggregat

4 800 kr

3 600 kr

Systemrådgivning

Flerbostadshus (1 hus)
Fastighet med en UC och max 3 hus
Affär/industri/kontor (1 byggnad)

9 600 kr

14 400 kr
26 400 kr

Miljöcertifiering

Priset är beroende på vilken typ av
miljöcertifiering som efterfrågas

Prissätts separat

Energikartläggning

Mindre fastighet (<2000 kvm)
Större fastighet

13 200 kr

Prissätts separat

Priser exkl. moms för utbildning inom energitjänster, från den 1 mars 2023

Utbildningens omfattning

Varighet

Pris

Uppbyggnad av Energi- och Klimatsystem för fastigheten

4 timmar

6 000 kr

Drift och skötsel av Värmecentral

2 timmar

3 600 kr

Drift och skötsel av Ventilation

2 timmar

3 600 kr

Optimering ”energitrimning” av Värme-
och Ventilationssystem

2 timmar

3600 kr

Styr, Regler- och Övervakningsutbildning

4 timmar

6 000 kr

Systemintegration

3 timmar

4 800 kr

IMD, Individuell Mätning och Debitering

3 timmar

4 800 kr

Teknikutbildning för BRF-styrelser
En övergripande utbildning med temat
”Så här fungerar våra värme- och ventilationssystem
som skapar inneklimatet”.

2 timmar

3 600 kr

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: