Sidans innehåll

Energideklaration – Höganäs Energi Handel AB hjälper dig!

Var 10e år behöver du som fastighetsägare skicka en ny energideklaration till Boverket. Vi hjälper dig med din energideklaration och du får en överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö.

Hur går en energideklaration till

I samband med besök i byggnaden utförs en besiktning av de tekniska installationerna för värme, ventilation, kyla, el, styrutrustning och vatten. Vi kartlägger nuvarande energisituation, tar fram nyckeltal samt pratar med ägare och brukare innan vi skickar in energideklarationen till Boverket. Läs mer i produktbladet Energideklaration , 19.8 kB.hur processen ser ut och vad vi tittar på.

Kostnad för energideklaration och möjlighet för rådgivning

Se vår prislista för Energideklaration och andra energitjänster som Höganäs Energi Handel erbjuder.

Vill du få hjälp med att sänka din elräkning, kan du läsa vår guide om hur du sparar el. Alternativt kan vi boka in ett samtal och göra en energirådgivning anpassad till ditt företag eller bostadsrättsförening.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: