Höganäs Energi sänker elnätsavgiften från den 1 juli 2023

Rapsfält och träd mot blå himmel. En elstolpe med luftlinjer syns på bilden. 

Höganäs Energi höjde elnätsavgiften vid årsskiftet. Från den 1 juli sänker bolaget den rörliga delen av elnätsavgiften. Orsaken till sänkningen är att Höganäs Energi har fått sänkt sin avgift från Öresundskraft.

Höganäs Energi äger elnätet i Kullabygden och alla i Höganäs kommun är elnätskunder i det kommunalägda energibolaget. Elnätet på Kullahalvön är ett lokalnät som är ihopkopplat med Öresundskrafts elnät, Eons regionnät och Svenska Kraftnäts stamnät. Ändringar i prissättningen i dessa elnät påverkar Höganäs Energi.

Öresundskraft aviserade kraftiga kostnadsökningar för Höganäs Energi inför 2023. Kostnader som Höganäs Energi tog en stor del utav, samt att kunderna fick ta sin del av dessa genom höjda elnätsavgifter.

Från halvårsskiftet sänker Öresundskraft sin rörliga avgift till Höganäs Energi. Detta kommer också Höganäs Energis elnätskunder till godo genom att Höganäs Energi sänker sina rörliga elnätsavgifter. Sänkningen är på 3 öre/kWh exkl. moms vilket utgör 3,75 öre inklusive moms.

Sänkningen gäller både för säkringskunder och effektkunder.

Som vi aviserade i oktober 2022 så vill elnätspriserna variera framöver. De nya taxorna kommer därför gälla tills vidare.

Nedan ser du exempel på hur ändringen blir för de rörliga avgifterna från den 1 juli.

Exempel på hur minskningen i elnätskostnader blir över en 12 månaders period.

Boende

Säkring

Årsförbrukning

Minskning över en 12 månaders period (inkl. moms)

Lägenhet

16 A

2 000 kWh

75 kr

Mindre hus

16 A

5 000 kWh

188 kr

Mellanstort hus

20 A

15 000 kWh

563 kr

Stort hus

25 A

25 000 kWh

938 kr

Här finns alla Höganäs Energis prislistor.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: