Nuvarande och historiska elpriser hos Höganäs Energi Handel

Elpriset varierar och här ser du tabeller med elpriset för rörligt månadspris och timpris de senaste åren. Det finns också exempel på vad priset per kilowattimme blir vid olika årsförbrukning av el, samt en pristabell för ursprungsgaranti.

Jämförpriser

För att få en överblick över vad elkostnaden är per kilowattimme (kWh) beroende på din totala årsförbrukning, finns här jämförpriser. I jämförpriset är årsavgiften inkluderat. Nätkostnaden från din elnätsleverantör inngår inte i jämförpriset nedan.

Jämförpriser 2023 med pris per kWh för elavtal med rörligt månadspris
inkl. årsavgift och moms.

Jämförpriser 2023

Månad

Årsförbrukning
2 000 kWh

Årsförbrukning
5 000 kWh

Årsförbrukning
20 000 kWh

Januari

164,5 öre/kWh

151,9 öre/kWh

145,6 öre/kWh

Februari

160,5 öre/kWh

147,9 öre/kWh

141,6 öre/kWh

Mars

149,4 öre/kWh

136,8 öre/kWh

130,5 öre/kWh

April

124,6 öre/kWh

112,0 öre/kWh

105,7 öre/kWh

Maj

123,8 öre/kWh

111,2 öre/kWh

104,9 öre/kWh

Juni

160,4 öre/kWh

147,8 öre/kWh

141,5 öre/kWh

Juli

83,0 öre/kWh

70,4 öre/kWh

64,1 öre/kWh

Augusti

94,6 öre/kWh

82,0 öre/kWh

75,7 öre/kWh

September

----- öre/kWh

----- öre/kWh

----- öre/kWh

Oktober

----- öre/kWh

----- öre/kWh

----- öre/kWh

November

----- öre/kWh

----- öre/kWh

----- öre/kWh

December

----- öre/kWh

----- öre/kWh

----- öre/kWh


Ursprungsgaranti

Ursprungsgaranti för el från förnybara energikällor är ett frivilligt tillval till ditt elavtal. Priset för ursprungsgaranti per kWh är det samma för elavtal med rörligt månadspris och elavtal med timpris.

Pris för ursprungsgaranti 2023

Månad

Pris exkl. moms

Pris inkl .moms

Januari

9 öre/kWh

11,25 öre/kWh

Februari

9 öre/kWh

11,25 öre/kWh

Mars

9 öre/kWh

11,25 öre/kWh

April

9 öre/kWh

11,25 öre/kWh

Maj

9 öre/kWh

11,25 öre/kWh

Juni

9 öre/kWh

11,25 öre/kWh

Juli

9 öre/kWh

11,25 öre/kWh

Augusti

9 öre/kWh

11,25 öre/kWh

September

--- öre/kWh

--- öre/kWh

Oktober

--- öre/kWh

--- öre/kWh

November

--- öre/kWh

--- öre/kWh

December

--- öre/kWh

--- öre/kWh

Årsavgift på elavtal

Höganäs Energi Handel tar ut en årsavgift från alla elavtalskunder. Årsavgiften fördelas per månad och storleken på årsavgiften är oberoende av elförbrukningen.

Årsavgift för elavtal 2023.

Typ av elavtal

Pris exkl. moms

Pris inkl .moms

Elavtal med rörligt månadspris

336 kr per år

420 kr per år

Elavtal med anvisat pris

448 kr per år

560kr per år

Elavtal med timpris

336 kr per år

420 kr per år

Elavtal med rörligt månadspris

Elpriset för elavtal med rörligt volymviktad månadspris sätts efterskottsvis. Det vill säga att månadens elpris först bestäms när månaden är slut och den totala förbrukningen bland våra elhandelskunder är känd.

Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2023.

Månad

Pris exkl. moms

Pris inkl .moms

Januari

114,8 öre/kWh

143,5 öre/kWh

Februari

111,6 öre/kWh

139,5 öre/kWh

Mars

102,7 öre/kWh

128,4 öre/kWh

April

82,9 öre/kWh

103,6 öre/kWh

Maj

82,2 öre/kWh

102,8 öre/kWh

Juni

111,5 öre/kWh

139,4 öre/kWh

Juli

49,6 öre/kWh

62,0 öre/kWh

Augusti

58,9 öre/kWh

73,6 öre/kWh

September

--- öre/kWh

--- öre/kWh

Oktober

--- öre/kWh

--- öre/kWh

November

--- öre/kWh

--- öre/kWh

December

--- öre/kWh

--- öre/kWh

Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2022.

Månad

Pris exkl. moms

Pris inkl .moms

Januari

120,00 öre/kWh

150,00 öre/kWh

Februari

91,30 öre/kWh

114,13 öre/kWh

Mars

168,00 öre/kWh

210,00 öre/kWh

April

115,60 öre/kWh

144,50 öre/kWh

Maj

145,40 öre/kWh

181,75 öre/kWh

Juni

186,50 öre/kWh

233,13 öre/kWh

Juli

132,00 öre/kWh

165,00 öre/kWh

Augusti

316,70 öre/kWh

395,88 öre/kWh

September

249,90 öre/kWh

312,68 öre/kWh

Oktober

90,90 öre/kWh

113,63 öre/kWh

November

159,00 öre/kWh

198,75 öre/kWh

December

294,40 öre/kWh

368,00 öre/kWh

Elpriset för elavtal med rörligt månadspris 2021.

Månad

Pris exkl. moms

Pris inkl .moms

Januari

56,60 öre/kWh

70,75 öre/kWh

Februari

62,50 öre/kWh

78,13 öre/kWh

Mars

51,60 öre/kWh

64,50 öre/kWh

April

47,40 öre/kWh

59,25 öre/kWh

Maj

54,10 öre/kWh

67,63 öre/kWh

Juni

79,70 öre/kWh

99,63 öre/kWh

Juli

75,70 öre/kWh

94,63 öre/kWh

Augusti

91,90 öre/kWh

114,88 öre/kWh

September

130,00 öre/kWh

162,50 öre/kWh

Oktober

94,50 öre/kWh

118,13 öre/kWh

November

128,00 öre/kWh

160,00 öre/kWh

December

201,00 öre/kWh

251,25 öre/kWh

Elavtal med timpris

Elpriset för elavtal med timpris baseras på din förbrukning och beräknas timme för timme utifrån Nord Pools timpris för den enskilda timmen. Alla timpriserna summeras och ger ditt snittpris för månaden per kWh.

I tabellen visas spannet mellan lägsta och högsta snittpris för månaden per kWh.
I priset är avtalat påslag inkluderat.

Elpriset för elavtal med timpris 2023.

Månad

Pris exkl. moms

Pris inkl .moms

Januari

5,8 - 255,3 öre/kWh

7,2 - 319,1 öre/kWh

Februari

14,0 - 278,5 öre/kWh

17,5 - 348,1 öre/kWh

Mars

7,7 - 248,0 öre/kWh

9,6 - 310,0 öre/kWh

April

4,7 - 233,3 öre/kWh

5,8 - 291,7 öre/kWh

Maj

-11,6 - 204,0 öre/kWh

-14,5 - 255,0 öre/kWh

Juni

-6,1 - 225,2 öre/kWh

-7,6 - 281,5 öre/kWh

Juli

-63,3 - 197,3 öre/kWh

-79,1 - 246,6 öre/kWh

Augusti

-7,8 - 313,7 öre/kWh

-9,8 - 392,2 öre/kWh

September

---öre/kWh

--- öre/kWh

Oktober

--- öre/kWh

--- öre/kWh

November

--- öre/kWh

--- öre/kWh

December

--- öre/kWh

--- öre/kWh

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad:

Sidans innehåll