Sidans innehåll

Flytta eller avsluta elavtal

Du behöver både ha ett elavtal och ett elnätsavtal för att du ska få din el. Ett elavtal* kan du behålla så länge du flyttar inom samma elområde. Ett elnätsavtal behöver du byta både om du byter adress inom kommunen och om du flyttar till en ort där det är ett annat elnätsbolag.

*Ett elavtal med fastpris är knuten till en anläggning/adress och ett sådant avtal kan du inte flytta med dig.

Ska du flytta i samband med att du beställer elavtal?

För att elen ska distribueras krävs det att du också har ett elnätsavtal med nätdistributören där du flyttar in. Det måste vara samma person som registreras på avtalet för elnätet och på avtalet för elhandeln (elavtalet).
På Kullahalvön är det Höganäs Energi som är elnätsleverantör.

Vill du säga upp ett elavtal?


Ångerrätt vid teckning av avtal

Har du beställt ett elavtal från Höganäs Energi Handel AB har du 14 dagars ångerrätt från du ingick avtalet med oss. Du använder din ångerrätt genom att fylla i ångerrättsblanketten som följde med ditt avtal, eller genom att fylla i ångerrättsformuläret på vår hemsida.

Uppsägningstider för elavtal

  • Har du ett elavtal med rörligt månadspris eller med timpris, har du 30 dagars uppsägningstid.
  • Har du ett elavtal med fastpris kan detta avtal först sägas upp 30 dagar innan avtalet löper ut.
  • Har du ett såkallad anvisad elavtal har du 14 dagars uppsägningstid.

Såhär säger du upp ett elavtal

Du måste ha ett elavtal för din fastighet och vill du säga upp ett elavtal och byta till en annan leverantör gör du enligt listan nedan.

  1. Du kontaktar den leverantören du önskar ha.
  2. Denna leverantören ger du en fullmakt* för att avsluta ditt elavtal med Höganäs Energi Handel AB.
  3. Den nya leverantören kontaktar oss och vi flyttar tekniskt över dig till den nya leverantören från det datum när ditt avtal med oss upphör.

* Tecknar du ett avtal med en annan elhandelsleverantör och ger den andra leverantören en fullmakt för att avsluta ditt avtal med Höganäs Energi Handel AB, måste fullmakten vara signerad med ett digitalt bankID.
En fullmakt är endast giltig vid ett elhandelsbyte.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: