Sidans innehåll

Elprisets uppbyggnad

Elpriset består utav flera delar och nedan förklarar vi de olika komponenterna hos Höganäs Energi Handel. När du ska välja elhandelsleverantör och typ av elavtal, behöver du se på kostnaden per komponent innan du gör ett aktivt val.

Elavtal med rörligt månadspris

Elavtal med rörligt månadspris

Komponenter i elavtal med rörligt månadspris

Pris per kWh

Exempel på volymviktad månadsmedelpris (=inköpspris)*

139,0 öre

Elcertifikat

1,1 öre

Handels- och myndighetsavgifter

3,3 öre

Avtalat påslag

2,5 öre

(Ursprungsgaranti, exempel)**

(5,0 öre)

Exempel på elpris exkl. moms

150,9 öre

Moms 25%

37,7 öre

Exempel på elpris inkl. moms

188,6 öre

I tillägg till priset per kWh tillkommer en årsavgift.
*Inköpspriset är det volymriktade månadsmedelspriset som Höganäs Energi Handel betalar för elen.
**Ursprungsgaranti för miljömärkt el från förnybara energikällor är frivilligt och priset för ursprungsgarantier kan variera under året.

Elavtal med timpris

Elavtal med timpris

Komponenter i elavtal med timpris

Pris per kWh

Exempel på snittpris för månaden*

149,0 öre

Elcertifikat

1,1 öre

Handels- och myndighetsavgifter

3,3 öre

Avtalat påslag

2,5 öre

(Ursprungsgaranti)**

(5,0 öre)

Exempel på elpris exkl. moms

160,9 öre

Moms 25%

40,2 öre

Exempel på elpris inkl. moms

201,1 öre

I tillägg till priset per kWh tillkommer en årsavgift.
*Priset baseras på din förbrukning och beräknas timme för timme utifrån Nord Pools timpris för den enskilda timmen. Alla timpriserna summeras och ger ditt snittpris för månaden per kWh.
**Ursprungsgaranti för miljömärkt el från förnybara energikällor är frivilligt och priset för ursprungsgarantier kan variera under året.

Elavtal med fast pris

Elavtal med fast pris

Komponenter i elavtal med fast pris

Pris per kWh

Exempel på fast pris*

129,0 öre

(Ursprungsgaranti, exempel)**

(5,0 öre)

Exempel på elpris exkl. moms

129,0 öre

Moms 25%

32,3 öre

Exempel på elpris inkl. moms

161,3 öre

I tillägg till priset per kWh tillkommer en årsavgift.
* I det fasta priset är el, elcertifikat, handels- och myndighetsavgifter och påslag inkluderat.
**Ursprungsgaranti för miljömärkt el från förnybara energikällor är frivilligt och priset för ursprungsgarantier kan variera under året.

Ordlista för elpriset

Kan du själv påverka genom att välja elhandelsföretag och avtalsform. Elpriset består av olika komponenter som inköpspris, elcertifikat, handels- och myndighetsavgifter, avtalat påslag, ursprungsgaranti och moms.

Som elhandlare måste Höganäs Energi Handel köpa in lika mycket el varje timme som våra kunder använder, till det pris som finns på elmarknaden vid varje timme. Elpriset är ett volymviktat pris. Ett volymviktat månadspris från Höganäs Energi Handel återspeglar kostnaden för alla våra kunders förbrukning per timme den aktuella månaden.

Månadspriserna som presenteras på elbörsen Nord Pools webbplats är ett helt rakt medelvärde. Det är helt enkelt summan av alla timpriser dividerat med antalet timmar i månaden. De allra flesta kunder använder dock inte exakt lika mycket el under varje timme under en månad. De flesta använder mer el på morgonen och kvällen och mindre på natten. Timpriset för el är oftare högre på morgon och kväll än på natten, och mer elanvändning behöver ofta täckas dyrare elproduktion.

I normalfallet kommer därför volymviktat månadspris vara högre än det raka medelvärdet på Nord Pool eftersom de flesta använder mindre el på billiga timmar och mer el på dyra timmar. Detta är orsaken till att månadspriset på Nord Pool inte är det samma som inköpspriset för Höganäs Energi Handel.

Timpris är ett rörligt elpris som bestäms timme för timme på elhandelsbörsen Nord Pool.

Alla timpriserna summeras och ger ditt snittpris för månaden per kWh.

Fast pris är ett avtalat pris per kWh som gäller för en bestämt period. I det fasta priset är Höganäs Energi Handels kostnad för inköp av el, elcertifikat, handels- och myndighetsavgifter och påslag inkluderat.

Elcertifikat är en lagstadgad kostnad för att gynna utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor. Alla elanvändare måste köpa elcertifikat motsvarande en viss kvot av den el som används och Höganäs Energi Handel köper in elcertifikat för våra kunder. Kostnaden för elcertifikat skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhandelspriset eller redovisas separat.

Den intäkt som Höganäs Energi Handel har för att sälja el till kunden.

Handels- och myndighetsavgifter är kostnader som Höganäs Energi Handel betalar för att köpa in och distribuera din el. Den största delen är Svenska kraftnäts grundavgift för att kunna använda elnätet och skicka hem el till dig.

Ursprungsgaranti för miljömärkt el från förnybara energikällor som bio-, sol-, vind- och vattenkraft är frivilligt. Priset för ursprungsgarantier kan variera under året. Antingen väljer du miljömärkt el och betalar för detta genom att lägga till ursprungsgaranti, eller så väljer du el utan ursprungsgaranti och då får du det som heter nordisk elmix och som består utav el från både kärnkraft, fossila och förnybara energikällor.

Regleras av staten.

Miljövärden för såld el från Höganäs Energi Handel

I början på juni varje år kan vi redovisa förra årets miljövärden för den el som vi har såldt.

Information om den sålda elens inverkan på miljön genom koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall avser miljöpåverkan vid produktionstillfället. Det innebär att vissa produktionsslag som till exempel vindkraft och solenergi har noll koldioxidutsläpp.

Miljövärden för såld el från Höganäs Energi Handel 2023

Såld el under 2023 utgör 82 GWh

Andel i procent

El producerat med kärnkraft

14,6%

El producerat med fossila energikällor som olja, naturgas, kol och torv

78,6 %

El producerat med förnybara energikällor som vind, sol, vatten, avfall och biomassa

6,49 %

El med ursprungsgranti, dvs miljömärkt el producerat med vind eller vatten

0,2 %

Ljusblå bakgrund med ett cirkeldiagram med fyra delar som visar fördelningen av hur elen under 2023 är producerat. 
Miljöpåverkan av såld el 2023

Typ av utsläpp och avfall

g/kWh

Koldioxidutsläpp

522,8 g/kWh

Kärnbränsleavfall

0,0005 g/kWh

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: