Laddning av elbil

Nu laddar vi upp för emobilitet!

Runt om i kommunen installeras under året 34 nya laddplatser för elbilar. Många av Sveriges aktörer inom emobilitet – energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer – förbereder sig för en kraftig ökning av elfordon under de närmaste 20 åren. Prognosen för elbilsutvecklingen är att vi kommer att ha cirka 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030.

Utbyggnaden av de publika laddpunkterna i Sverige har inte hängt med i samma takt som elbilsförsäljningen - idag finns det knappt 4 820 laddplatser. Det blir cirka en per 10 laddbara bilar.

 

Skåne län ligger på en tredjeplats både när det gäller antal laddpunkter (738 st.) och antal laddbara bilar (8560 st.). Höganäs kommer nu att bättra på statistiken. Med dessa nya 34 laddplatser kommer det att finnas totalt 40 laddplatser till kommunens idag 122 laddbara bilar. 

Investeringen delfinansieras av Naturvårdsverkets program Klimatklivet, och laddstolparna är främst avsedda för besökare. De kommer därför att placeras på allmänna platser i Höganäs, Nyhamnsläge, Jonstorp, Lerberget, Viken, Mölle, Arild och Strandbaden.

 

För boende och näringsliv som vill ha egna laddstationer kommer det att finnas särskilda lösningar. Laddboxar och tillhörande utrustning för villor, bostadsrättsföreningar och företag ska i slutet av året kunna beställas via Höganäs Energis hemsida. 

 

Här kan du se ungefär var laddplatserna i Höganäs kommun kommer att finnas.

Laddinfra.se


En statlig databas där det finns information om var det finns laddplatser i Sverige.

Elbilsstatistik.se


Fakta om elbilar och laddinfrastruktur i Sverige.

Emobility.se


En kunskapsportal om elfordon och laddinfrastruktur.

Powercircle.org


Elkraftsbranschens intresseorganisation. 

Elbilsläget 2018


Elbilsutvecklingen i Sverige.

Uppladdning.nu


Laddplatser.