Laddning av elbil

Uppladdat för emobilitet!

Runt om i Höganäs kommun finns det 34 laddplatser installerade för elbilar. Många av Sveriges aktörer inom emobilitet – energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer – förbereder sig för en kraftig ökning av elfordon under de närmaste 20 åren. Prognosen för elbilsutvecklingen är att vi kommer att ha cirka 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030.

Utbyggnaden av de publika laddpunkterna i Sverige har inte hängt med i samma takt som elbilsförsäljningen - idag finns det knappt 4 820 laddplatser. Det blir cirka en per 10 laddbara bilar.

 

Skåne län ligger på en tredjeplats både när det gäller antal laddpunkter (738 st.) och antal laddbara bilar (8560 st.). Höganäs har bättrat på statistiken och nu finns det totalt 40 laddplatser i kommunen. 

 

Investeringen delfinansieras av Naturvårdsverkets program Klimatklivet, och laddstolparna är främst avsedda för besökare. De har därför placerats på allmänna platser i Höganäs, Nyhamnsläge, Jonstorp, Lerberget, Viken, Mölle, Arild och Strandbaden.

 

För boende och näringsliv som vill ha egna laddstationer kommer det att finnas särskilda lösningar i framöver. Laddboxar och tillhörande utrustning för villor, bostadsrättsföreningar och företag ska kunna beställas Eways.

Här kan du se var laddplatserna i Höganäs kommun finns. Klicka på + för att zooma in.

Så här betalar du

Det finns tre betalalternativ för laddningen på våra laddstolpar: Swish, Höganäs Energis laddkort och appen EasyPark. Laddning med laddkort eller EasyPark kostar 3 kr/kWh. Laddning med Swish kostar 30 kr för en obegränsad laddning, tänk på att man endast får stå på parkeringsplatsen i 3 timmar. 

 

Swish

1. Anslut laddkabeln.

2. Öppna Swish-appen och klicka på kamerasymbolen som finns högst upp till vänster.

3. Håll telefonen över den QR-kod som tillhör det uttag du vill ladda från och scanna koden.

4. Du får reda på betalinformationen för en laddsession. Tryck på knappen Swisha och identifiera dig med BankID.

5. När Swish-appen identifierat din betalning får du ett meddelande om att betalningen gått igenom. Nu startar laddningen och laddstolpen ska lysa blått.

6. Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen och koppla ifrån laddkabeln.

 

Laddkort

1. Anslut laddkabeln.

2. Lägg laddkortet på det svarta RFID-fönstret ovanför ladduttaget på laddstationen.

3. Laddstolpen ska lysa blått vid laddning.

4. Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen och koppla ifrån laddkabeln.

 

Vill du beställa laddkort? Klicka här.

Appen EasyPark

1. Anslut laddkabeln.

2. Öppna appen och placera bilikonen exakt där din bil är parkerad eller tryck in områdeskoden i det övre fältet.

3. Tryck på P-ikonen, bekräfta position och ange parkerings- och laddtid. Du kan när som helst öppna appen igen för att förlänga din laddtid utan att behöva vara vid bilen.

4. Välj betalmetod (betal-/kreditkort, PayPal eller Apple Pay). 

5. Tryck på STARTA parkering för att starta laddningen. Kontrollera att laddstolpen lyser blå.

6. Stoppa laddningen genom att öppna appen och trycka på STOPPA parkering. 

7. Lås upp bilen och koppla ifrån laddkabeln.

 

Support

Höganäs Energi samarbetar med Eways för support kring elbilsladdning. 

 

Eways
Telefon 010-121 94 01

E-post: helpdesk@eways.se
Öppet dygnet runt.

Mer information

Laddinfra.se


En statlig databas där det finns information om var det finns laddplatser i Sverige.

Elbilsstatistik.se


Fakta om elbilar och laddinfrastruktur i Sverige.

Emobility.se


En kunskapsportal om elfordon och laddinfrastruktur.

Powercircle.org


Elkraftsbranschens intresseorganisation. 

Elbilsläget 2018


Elbilsutvecklingen i Sverige.

Uppladdning.nu


Laddplatser.