Ledningskollen

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för till exempel:

  • Att få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • Skydda ledningar mot avgrävningar
  • Förenkla och samordna grävarbeten

Fortsätt till Ledningskollen