Sidans innehåll

Fiberprocessen för samfälligheter och flerfamiljshus på Kullahalvön

Med fiber från Höganäs Energi höjer bostadsrättsföreningen sitt värde och får nöjda boende. Anslutningskostnaden kan ni delvis påverka själva och Höganäs Energis underentreprenör gör jobbet.

Bostadsrättsföreningen eller samfälligheten ingår avtalet med Höganäs Energi

 • För flerfamiljshus och samfälligheter så är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper fiberanslutningen. Det är styrelsen eller ordförande i föreningen som kontaktar Höganäs Energi för mer information och en offert.
 • Höganäs Energi kan hålla informationsmöten för de boende om styrelsen önskar det.

Anslutningsprocessen för fiber till samfälligheter och bostadsrättsföreningar

 • Höganäs Energi har förberett så att alla fastigheter i kommunen kan ta del av fiberns fördelar.
 • Beställningen inleds med en diskussion kring era behov. Vi tar reda på om ni behöver en enskild anslutning eller exempelvis anslutning av många lägenheter i ett hyreshus. Därefter återkommer vi med ett pris utifrån en lösning som passar er.
 • Priset per anslutning är beroende av ett flertal faktorer. Antal anslutningar, hur fastigheten är uppbyggd och önskad egeninsats.
 • Utöver antalet antal fysiska anslutningar och valet av anslutningstyper har ni stor valfrihet när det kommer till tjänster och tillval. Det är den enskilde som väljer vilken tjänsteleverantör som han vill beställa tjänster av och vilken hastighet han vill ha för sin internetanslutning. Internettjänsten och eventuella tillval beställer ni själva från någon av tjänsteleverantörerna i stadsnätsportalen gemigfiber.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Höganäs Energis internettjänst är ett av alternativen ni hittarpå gemigfiber.nu.

Hur en fiberanslutning ser ut för samfälligheter och bostadsrättsföreningar

 • Mindre företag väljer oftast en anslutning till det Öppna Stadsnätet. Det ger dem en snabb och stabil internetanslutning till ett bra pris. Behoven kan dock variera beroende på om fibern ska dras till en villa, kontorsbyggnad, industrilokal, eller fastighet med många rum och lokaler. När flera rum, lägenheter eller lokaler ska anslutas installeras vanligtvis en ASR/Switch som fördelar internettrafiken till fastighetens olika rum och utrustning som larm, värmesystem och annan teknisk
  utrustning. Du kan välja olika anslutningar för varje rum, system och utrustning. Vi hjälper er att komma fram till en lösning som passar just era behov.
 • Alla boende i flerfamiljshuset måste få ett fibermodem (CPE) installerat. Det är sedan upp till den enskilde boende att välja om man vill använda fibern och vilka tjänster man önskar teckna.
En fyrkant föreställande ett hus med flera lägenheter. Till varje lägenhet går det en fiberledning och i varje lägenhet sitter det ett fibermoden. 

Fördelar med fiber

 • Stor valfrihet mellan olika tjänster för internet, tv och telefoni.
 • Varje lägenhet kan göra egna val av tjänster oberoende av vad grannarna väljer.
 • Lägre priser jämfört med traditionella tjänster via kopparnätet och marksänd tv.
 • Bostäderna blir attraktivare och deras värde kan öka.

Som fastighetsägare bestämmer du arbetsinsats och kan påverka anslutningskostnaden

Ni som fastighetsägare kan påverka kostnaden genom att välja hur stor del av installationsjobbet med 19" rack, internt nät och fiberkabeldragning som ni önskar göra själv, eller om Höganäs Energis underentreprenör ska göra hela arbetet. Det är ett villkor att arbetet utförs av någon som är Robust fiber certifierad.

Höganäs Energis underentreprenör kan göra hela arbetet

 • Grävning från tomtgräns in till huskropp.
 • 19" rack och montering av detta.
 • Installation av switch, i av ert anvisade utrymme.
 • Vid behov, elanslutning till switch.
 • Installation av internt nät till respektive lägenhet/anslutningspunkt.
 • Installation av fibermodem (cpe) i varje lägenhet/anslutningspunkt.

Arbetet utförs av Höganäs Energis underentreprenör JL Teleteknik som är Robust-fiber certifierade. Som fastighetsägare behöver du informera de boende om att de kommer bli anslutna till Höganäs Öppna stadsnät samt ge JL Teleteknik tillgång till alla anslutningspunkter/lägenheter för en slutinstallation.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: