Sidans innehåll

SLA och felsökning i fibernätet på Kullahalvän

Som företagare vet du hur kritisk din internetanslutning är för din affärsverksamhet. Med ett service level agreement (SLA) får du snabbare hjälp om det är problem med din fiberanslutning.

Bra att tänka på innan ett fiberavbrott

Vi rekommenderar att du utrustar ditt kontor eller arbetsplats med en redundant anslutning som backup vid eventuellt avbrott i fiberanslutningen. Tänk på att fibernätet och mobilnäten kräver elanslutning för att fungera. Vid ett långvarigt strömavbrott där backupströmmen för fiberstationer och mobilmaster tar slut finns det ingen internetanslutning som fortsätter att fungera.

Välj servicenivå med SLA

SLA är ditt serviceavtal för avbrott och omfattar den tid som du ska förvänta dig att gå din anslutning reparerad inom. Beroende på hur kritisk din internetanslutning är för ditt företag kan du själv välja vilken servicenivå du vill
ha. En högre servicenivå ger dig högre tillgänglighet för din internettjänst samtidigt som tillgängliga öppettider för felanmälan är större och felanhjälpning garanteras inom kortare tid. Servicenivån för företagstjänster är betydligt
högre än för motsvarande privattjänster. Om tider inte hålls kan du få rätt till ersättning från din tjänsteleverantör

Innehåll i de olika SLA nivåerna för fiber som Höganäs Energi erbjuder


Servicenivå 2

Servicenivå 1

Servicenivå 0

Servicenivå privatanslutning

Tillgänglighet

99,9%

99,7%

99,5%

Rätt till eventuellt prisavdrag

Servicetid

Alla dagar
Dygnet runt

Alla dagar
Dygnet runt

Helgfri vardag kl 07.00-17.00

Rätt till eventuellt prisavdrag

Felanmälan

Dygnet runt
alla dagar

Dygnet runt
alla dagar

Dygnet runt
alla dagar

Enligt tjänsteleverantörens
ordinarie öppettider

Felavhjälpning påbörjad

Inom 2h
alla dagar
dygnet runt

Inom 4h
alla dagar
dygnet runt

Inom 4h
helgfri vardag
kl 07.00 - 17.00

Inom skälig tid från
kundens felanmälan

Felavhjälpning avslutad

Inom 10h dygnet
runt alla dagar

inom 24h dygnet
runt alla dagar

Inom 12h

Inom skälig tid från
kundens felanmälan

Vite vid bristande åtgärdstid

1 000 kr + 3 % av månadsavgiften
per påbörjad
timme över avtalad åtgärdstid

500 kr + 3 % av
månadsavgiften
per påbörjad
timme över
avtalad åtgärdstid

300 kr + 3 % av
månadsavgiften per påbörjad timme över
avtalad åtgärdstid

-

Status avseende felsökning och felavhjälpning

Ska rapporteras
till köparen varje
timme inom
felanhjälpningstid
för SN2

Ska rapporteras
till köparen var
4:e timme inom
felanhjälpningstid
för SN1

Ska rapporteras
till köparen var
4:e timme inom
felanhjälpningstid för SN0

-

Kräver elanslutning för att fungera

Ja

Ja

Ja

Ja

Alternativ backup

4G

4G

4G

4G

Hur felsöker du vid fiberavbrott

  1. Starta om din dator eller tv.
  2. Återstår problemet starta om din router/tv-box.
  3. Återstår fortfarande problemet, starta om fibermodemet (cpe).
    Låt tekniken vara utan ström i 1min.

Om det efter dessa åtgärder fortfarande inte fungerar kontaktar du din tjänsteleverantör för bredband, tv eller telefoni och gör din felanmälan. Tjänsteleverantören avgör sedan om felet ligger hos dem eller om felet kan vara i den tekniska utrustningen eller i den nedgrävda fibern. Är felet i den tekniska utrustningen eller i den nedgrävda fibern kommer din tjänsteleverantör kontakta oss.

Höganäs Energi publicerar både planerade och aktual fiberavbrott på sidan driftsinformation.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: