Energideklaration

Som fastighetsägare skall du vart 10:e år skicka in förnyad Energideklaration till Boverket.

Med vår Energideklaration får du som fastighetsägare en överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö.

 

I samband med besök i byggnaden utförs en besiktning av de tekniska installationerna för värme, ventilation, kyla, el, styrutrustning och vatten. Vi kartlägger nuvarande energisituation, tar fram nyckeltal och pratar med ägare och brukare.

 

Läs mer i produktbladet Energideklaration. 

Se prislista för Energideklaration och andra tjänster som Höganäs Energi erbjuder.