Sidans innehåll

Informationsmaterial om fiber från Höganäs Energi

Höganäs Energis filmer och kom-igång-guide ger dig svar på de flesta frågor om bredband, internet och fiber.

Kom-igång-guide om fiber

Ladda ner vår Kom-igång-guide , 1.5 MB.och få all information du behöver om hur du använder fiber från Höganäs Energi.

Ditt ansvar som kund när du själv gräver för fiber

 • Säkerställ så det inte ligger några ledningar som kan grävas av samt markering av vart fibern ligger vid tomtgräns. Det gör du genom att beställa ledningsutsättning på Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Fiberslangen som grävs ned på tomten ska kopplas ihop med slangen som ligger nedgrävd vid tomtgräns. Detta görs genom en skarvkontakt. Fiberslang och skarvkontakt kan hämtas kostnadsfritt på Höganäs Energis kontor.
 • Kabeldiket ska vara minst 40 cm djupt.
 • Fiberslangen kan inte böjas för skarpt.
 • Kabeldiket, sammanskarvning av fiberkabel vid tomtgräns och håltagning i husfasad ska vara färdigt vid installationstillfället.
 • Det ska finnas ett 230V-eluttag i närheten av där fibermodemet ska sättas upp.
 • När tomtgrävningen är gjord ska karta skickas in till kundservice.el@hoganas.se som visar var på tomt det är grävt. Uppgifterna ritar vi in i vårt kartsystem. Om andra arbeten ska göras på tomten framöver har vi uppgifter om vart fiberledningen är nedgrävd.
 • Håltagning i husfasad. Borrat snett nedåt från insidan. Diameter minst 12 mm.
 • Montering av plåtskydd på husfasad.
 • Fibermodemet ska placeras max 1 meter från den plats där fiberslangen förs igenom ytterväggen.
 • Fri väg till anslutningspunkt inne i fastigheten.

Vad händer om du som kund inte följer beskrivningen

Följer inte du som kund punkterna ovan kommer Höganäs Energi att fakturera dig för tilläggsarbeten som uppstår.
Kostnaden för tilläggsarbeten är 1 095 kr/h inkl. moms per påbörjad timme. I tillägg tillkommer eventuellt material.

Fakturering av fiberanslutning

Efter slutinstallation av fiberanslutningen faktureras totalbeloppet. Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen faktura.

Illustration av hur installation av fiber ska göras

 

Bilden visar hur installation av fiber kan se ut för hus med platta på mark. Det kan se annorlunda ut för andra husgrunder, men principen är densamma.

Bilden visar hur installation av fiber kan se ut för hus med platta på mark. Det kan se annorlunda ut för andra husgrunder, men principen är densamma.

Filmer om hur du använder fiber på Kullahalvön

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: