Sidans innehåll

Solcellsguiden - FAQ om solceller

Välkommen till Solcellsguiden, vår FAQ om solceller. Solceller blir allt mer populära som en hållbar energikälla och kan användas både för att minska din elräkning och bidra till en mer miljövänlig framtid.

I denna FAQ får du svar på vanliga frågor; hur fungerar solceller, vad kostar solceller, vad är solceller gjorda av, och mycket mer. Vi önskar ge dig den information du behöver för att göra ett informerat beslut om solceller för ditt hem.

Solcellsprocessen steg-för-steg

Höganäs Energi Handel är här för dig hela tiden. Från första kontakt via färdigställning av din solcellsanlägging, och vidare under hela din solcellsanläggnings livstid.

Såhär går processen till:

 1. Fyll i en intresseanmälan eller ring till Höganäs Energi Handel på telefon 042-33 74 00.

 2. Vi tar kontakt med dig och du får erbjudande om att få en preliminär offert.

 3. Tycker du offerten är intressant avtalar vi en tid för ett hembesök där vi tillsammans ser över platsen du önskar installera solceller på. Vi går genom olika alternativ för solcellspaneler, placering på tak eller mark, vilken tilläggsutrustning du önskar med mera.

 4. Du får en ny offert från oss utifrån vad vi kom fram till under vårt möte.

 5. Du godkänner offerten.

 6. Höganäs Energi Handels samarbetspartner Solotec Energiteknik AB skickar in alla dokument gällande föranmälning och slutanmälning.

 7. Vår samarbetspartner påbörjar installationen av dina solceller.

 8. Solcellsanläggningen är klar och efter att slutanmälningen är godkänd av elnätsleverantören Höganäs Energi, kan du producera din egen el.

 9. Du får ett brev från Höganäs Energi Elnät med anläggnings-ID på din solcellsanläggning. Detta nummer använder du när du ska teckna ett produktionsavtal och sälja den el som du inte använder själv.

 10. Du kontaktar den elhandelsleverantör du vill sälja din överskottsel till. Höganäs Energi Handel köper gärna den el som du producerar förutsatt att du också är elhandelskund och handlar el hos oss.

 11. Fakturan kommer efter att solcellsanläggningen är igångsatt. Det är ingen förskottsbetalning.

Topp fem frågor om solceller

Solceller genererar el från direkt solljus. När solens strålar träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning och el börjar produceras.

Hur mycket solceller kostar beror på vilken effekt du vill få ut och hur många paneler du får plats med. Skicka gärna in en offertförfrågan via vår intresseanmälan solceller, så får du ett bättre prisförslag vad det skulle kosta för just dig att installera solceller.

Hur många solceller du behöver beror på hur mycket energi du gör av med och om du planerar att täcka in hela din energianvändning med solenergi. Det beror även på i vilket väderstreck de ska sitta samt hur mycket solen är framme. Du behöver också tänka hur många solpaneler som får plats på ditt tak.

De solcellspaneler som Höganäs Energi Handel erbjuder är gjorde av monokristaliner. Det innebär att det är en kristall kisel. För att skapa solceller för monokristallina solpaneler formas kisel till stänger och skärs i skivor. Dessa typer av paneler kallas ”monokristallin” för att indikera att det kisel som används är enkristallskisel. Eftersom cellen består av en enda kristall har elektronerna, som alltså genererar elektricitet, mer utrymme att röra sig. Monokristallina paneler är därmed effektivare än deras polykristallina motsvarigheter.

Solcellspanelerna finns i två olika typer; Glas-folie och glas-glas.
Glas-folie är den vanligaste varianten, med glas på framsidan och plastfolie på baksidan. Vi har också glas-glas med glas på båda sidor om solcellen vilket gör den något mindre känslig. Båda våra varianter består av monokristaliner. Läs mer om våra solcellsalternativ och skillnaderna mellan dem.

Alla kan handla solceller hos oss - privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Installation av solceller

Det tar cirka 2 veckor för att få ett kostnadsförslag. Tackar du ja till förslaget så kommer vi på ett hembesök och ger dig en reell offert. Vi kommer inom några få arbetsdagar.

Fyll i intresseanmälan, därefter får du ett mejl med möjlighet att välja mellan preliminär offert för att få en prisbild, eller om du vill boka tid för hembesök. Sedan tar det 1-2 veckor för att få hembesök. Efter ett hembesök tar det ca en vecka att få en offert.

Det tar cirka 4 månader från att vi har signerat avtalet till att solcellerna är på taket.

Hur lång själva installationstiden är beror på materialtillgång, väder och vind. Har vi allt material och vädret är okej går det på under en vecka.

Du kan starta din anläggning när din färdiganmälan är inskickad och godkänd av Höganäs Energi Elnät. Höganäs Energi Elnät behöver inte se på eller byta mätaren.


Kablarna till mätaren klarar att ta emot 20 Ampere.

Nej det behöver du inte, alla mätare är redan bytta i Höganäs Energi ABs elnät.

Höganäs Energi Handel AB är en total-entreprenör och tar allt ansvar.

Med batteri till solcellerna lagrar du din energi som du kan använda senare på dygnet. Du kan också välja att inte använda batteriet och handla från Höganäs Energi Handel AB när det är billigare timmar. Det sista förutsätter att du har timavtal på elhandel för att kunna styra och handla under billiga timmar. Läs mer om våra batterier till solceller.

Solcellernas teknik

Off Grid Lösningar kallas också ödrift då du inte behöver vara ansluten till elnätet, utan du använder den el du själv kan producera. Vi erbjuder en lösning med trefas off grid.

Vi på Höganäs Energi Handel AB beräknar inte per kvadrat, utan vi ser på hur många paneler du får plats med och vilken effekt de olika panelerna har.

Har du skugga på taket från takkupor, skorsten eller träd som är nära, ska du ha optimerare för att få så bra effekt som möjligt. Du behöver också ha en solcellsoptimerare om du har solpaneler i tre väderstreck eller fler. Med optimeraren ser du också hur alla paneler levererar effekt och om någon skulle vara defekt. Vid eventuell brand. går det med optimeraren att stänga av energiproduktionen.


Underhåll av solceller

Vi på Höganäs Energi Handel AB säljer paneler som tål salt och ammoniak.

Solpanelerna ska inte kunna ramla av, men om det skulle hända så ring till Höganäs Energis kundservice på telefon 042-33 74 00, vi kommer ut och åtgärdar problemen. OBS: Vi riskerar inte våra montörers säkerhet, d.v.s. vi åker inte ut vid storm och liknande.

Ekonomi med solceller

Din totala solcellsproduktion ser du i en egen app.

Har du en växelriktare från Huawei, ska du använda en app från FusionSolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se hur mycket dina solceller producerar.

För att se din överskottsproduktion, dvs hur mycket du skickar ut på elnätet, använder du Höganäs Energis app

 

För att sälja eventuell överproduktion av el behöver du också teckna ett elavtal för din solcellsanläggning, detta kallas ett inmatningsabonnemang. Att teckna ett inmatningsabonnemang är kostnadsfritt och du tecknar elavtalet med valfri elhandelsleverantör. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från dem, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören. Höganäs Energi Handel AB köper gärna din el om du har elhandelsavtal med oss.

Grön teknik avdrag, eller skattereduktion, är inte samma som ROT-avdrag eftersom den bara gäller energilösningar för privatpersoner. Varje privatperson kan utnyttja 50 000 kr per år. Höganäs Energi Handel AB ansöker om bidrag för grön teknik för kunden. Läs mer på Skatteverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du beställer solceller från oss får du ersättning för nätnytta när du levererar el till Höganäs Energi Elnät ABs elnät. Du får också bättre betalt de första tre åren för det du säljer till Höganäs Energi Handel AB om du har ditt elhandelsavtal hos Höganäs Energi Handel AB.

Solceller på tak och fasad

Vi monterar solceller på alla tak bortsett från eternittak.

Ska du ha solceller som inte följer takets lutning behöver du ansöka om bygglov till Höganäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Höganäs Energi Handel hjälper dig med de underlag som du behöver i din bygglovsansökan.

Bygglov från Höganäs kommun kan du också behöva om du vill ha en fristående solcellsanläggningar eller där en del av solcellsanläggningen kommer ses som en byggnad. Vill du montera solcellsanläggningar på jordbruksmark kan det också kräva bygglov då detta kan komma att påverka brukandet av värdefull jordbruksmark.

Har du ett hus som har kulturhistoriskt värde så kommer det kräva bygglov. Höganäs kommuns kulturmiljökarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visa alla byggnader i kommunen och hur de definieras.

Vi lägger varken om eller besiktigar tak. Däremot kan vi rekommendera att du kontaktar en lokal snickare/byggare i stället.

Ja, vi kan montera på papptak. Vi kan montera på alla tak, bortsett från eternittak.

Vi säljer inte integrerade solcellspaneler i nuläget. Läs mer om våra solcellsalternativ som vi erbjuder.

I dagsläget installerar vi inte solceller på fasader. Vi vill kunna leverera högsta kvalitet och de montagematerial som finns för fasad har enligt vår uppfatning inte tillräckligt bra garantier.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: